Nazwa usługi Cena usługi
GŁOWA 
RTG czaszki AP / bok 45 zł
RTG czaszki tylny dół 45 zł
RTG czaszki PA + bok 55 zł
RTG czaszki AP + bok i tylny dół 55 zł
RTG podstawy czaszki 45 zł
RTG siodełka tureckiego 45 zł
RTG twarzoczaszki PA 55 zł
RTG oczodołów PA 55 zł
RTG oczodołów PA + boczne 65 zł
RTG trzeciego migdała 50 zł
RTG zatok AP 50 zł
RTG nosa 40 zł
RTG nosa AP + bok 55 zł
RTG stawu żuchwowo – skroniowego 55 zł
RTG obu stawów żuchwowo – skroniowych 75 zł
KRĘGOSŁUP 
RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe 70 zł
RTG kręgosłupa szyjnego – otwory międzykręgowe 70 zł
RTG kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika 50 zł
RTG kręgosłupa szyjnego AP / bok 50 zł
RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok 70 zł
RTG kręgosłupa piersiowego AP / bok 50 zł
RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok 70 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP 50 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego bok 55 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego celowane L5-S1 bok 55 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego czynnościowe / skośne 65 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego AP + bok 70 zł
RTG kości krzyżowo – ogonowej AP / bok 50 zł
RTG kości krzyżowo – ogonowej AP + bok 65 zł
RTG kręgosłupa (skolioza) AP / bok 55 zł
RTG kręgosłupa (skolioza) PA + bok 70 zł
KLATKA PIERSIOWA
RTG klatki piersiowej z pograniczem piersiowo – szyjnym PA 55 zł
RTG klatki piersiowej bok 40 zł
RTG klatki piersiowej PA 55 zł
RTG klatki piersiowej PA + bok 75 zł
RTG mostka (1 projekcja) 55 zł
RTG mostka (2 projekcje) 65 zł
RTG żeber AP / skośne 55 zł
RTG żeber AP (2 projekcje) 65 zł
OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ
RTG łopatki AP 40 zł
RTG obojczyka AP 55 zł
RTG stawu mostkowo – obojczykowego 55 zł
RTG obu stawów mostkowo – obojczykowych AP 65 zł
RTG barku AP/ skośne / osiowe 50 zł
RTG barku AP + osiowe 65 zł
RTG obu barków AP 65 zł
RTG obu barków AP + osiowe 75 zł
KOŃCZYNA GÓRNA
RTG kości ramiennej AP / bok 55 zł
RTG kości ramiennej AP + bok 65 zł
RTG obu kości ramiennych AP / bok 70 zł
RTG obu kości ramiennych AP + bok 80 zł
RTG stawu łokciowego AP / bok 45 zł
RTG stawu łokciowego AP + boczne 55 zł
RTG obu stawów łokciowych AP 55 zł
RTG obu stawów łokciowych AP + bok 70 zł
RTG przedramienia AP / bok 45 zł
RTG przedramienia AP + bok 60 zł
RTG obu przedramion AP / bok 70 zł
RTG obu przedramion AP + bok 80 zł
RTG nadgarstka AP / bok 55 zł
RTG nadgarstka AP + bok 65 zł
RTG obu nadgarstków AP 65 zł
RTG obu nadgarstków AP + bok 75 zł
RTG kości łódeczkowatej AP 50 zł
RTG ręki AP / bok 50 zł
RTG ręki AP + bok / skośne 60 zł
RTG obu rąk AP 60 zł
RTG obu rąk AP + bok / skośne 75 zł
RTG palca ręki AP 45 zł
RTG palca ręki AP + bok 55 zł
JAMA BRZUSZNA
RTG jamy brzusznej – przeglądowe w pozycji leżącej 60 zł
RTG jamy brzusznej – przeglądowe w pozycji stojącej 60 zł
OBRĘCZ KOŃCZYNY DOLNEJ
RTG miednicy AP 60 zł
RTG stawu biodrowego AP / osiowe 55 zł
RTG stawu biodrowego AP + bok / osiowe 70 zł
RTG obu stawów biodrowych AP / osiowe 60 zł
RTG obu stawów biodrowych AP + osiowe 70 zł
RTG obu stawów krzyżowo – biodrowych AP / skośne 60 zł
KOŃCZYNA DOLNA
RTG uda AP / bok 55 zł
RTG uda AP + bok 65 zł
RTG obu ud AP 70 zł
RTG obu ud AP + bok 80 zł
RTG osiowe rzepki 40 zł
RTG osiowe obu rzepek 55 zł
RTG stawu kolanowego AP / bok 45 zł
RTG tunelowe stawu kolanowego 45 zł
RTG stawu kolanowego AP + bok 55 zł
RTG obu stawów kolanowych AP / bok 55 zł
RTG obu stawów kolanowych AP + bok 65 zł
RTG obu stawów kolanowych w pozycji stojącej AP + bok 65 zł
RTG podudzia AP / bok 45 zł
RTG podudzia AP + bok 60 zł
RTG obu podudzi AP 60 zł
RTG obu podudzi AP + bok 80 zł
RTG stawu skokowego AP / bok 45 zł
RTG stawu skokowego AP + boczne 55 zł
RTG obu stawów skokowych AP / bok 60 zł
RTG obu stawów skokowych AP + bok 65 zł
RTG stopy AP / bok 45 zł
RTG stopy AP + bok 55 zł
RTG obu stóp AP / bok 60 zł
RTG obu stóp AP + bok 65 zł
RTG pięty AP / bok / osiowe 45 zł
RTG pięty bok + osiowe 55 zł
RTG obu pięt AP / bok / osiowe 50 zł
RTG palca stopy AP / bok 35 zł
RTG palca stopy AP + boczne 45 zł