Echo serca

 

Echo serca zwane inaczej badaniem USG serca jest bezpieczne i bezbolesne, może z niego skorzystać każdy niezależnie od wieku i płci. Wykonywane jest za pomocą aparatu ultrasonograficznego i wykorzystuje fale ultradźwiękowe, które po odbiciu od struktur serca pokazują na ekranie aparatu pełny obraz serca. Badanie umożliwia ocenę budowy i pracy mięśnia sercowego, dzięki temu można diagnozować oraz monitorować wiele chorób takich jak: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze (powikłania z tym związane), wady zastawek serca, choroby dotyczące aorty, funkcje serca po zawale, powikłania choroby wieńcowej.

 

Wskazania:

 • Choroba wieńcowa
 • Wrodzone i nabyte wady serca
 • Niewydolność serca
 • Powikłania nadciśnienia tętniczego
 • Zapalenie mięśnia sercowego
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Choroby mięśnia sercowego
 • Choroby naczyń, np. tętniak aorty
 • Choroby osierdzia
 • Urazy serca
 • Nowotwory serca