Closeup view of blue stethoscope on a heart analysis

EKG (elektrokardiografia) jest nieinwazyjnym, bezbolesnym badaniem obrazującym zmienność potencjału elektrycznego wytwarzanego przez serce. Wynik badania dostarcza informacji na temat rytmu
i częstotliwości pracy serca.

Prawidłowo serce kurczy się
z częstotliwością 60 – 100 uderzeń na minutę. Badanie EKG może przyczynić się do zdiagnozowania złego funkcjonowania układu przewodzącego serca lub zaburzeń jonowych. Pomaga ocenić rozległość
i miejsce uszkodzenia mięśnia sercowego po przebytym zawale oraz ocenić powiększenie komór serca na skutek zbyt dużego obciążenia