Misja firmy

Misją firmy jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej osobom ze schorzeniami narządu ruchu i układu nerwowego w stopniu umożliwiającym optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Wizja firmy

Pragniemy, aby bieżąca praca i wysiłki personelu MEDIKAR, jego ciągłe doskonalenie umiejętności oraz rozwój bazy lokalowej i zabiegowej zaowocowały uznaniem Pacjentów, oraz uzyskaniem przez MEDIKAR pozycji Lidera w leczeniu schorzeń narządu ruchu.

 

Cele strategiczne firmy

świadczenie najwyższego poziomu opieki medycznej, dzięki posiadaniu wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej,

– opracowanie systemu szkoleń zawodowych, co przyczyni się do podnoszenia kwalifikacji  oraz rozwoju zawodowego personelu,

– praca w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania Pacjenta, tworzenie najkorzystniejszych warunków przyczyniających się do szybkiego osiągnięcia przez Pacjenta celu, jakim jest powrotu do zdrowia i optymalnej sprawności,

– propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, poprzez prowadzenie programów profilaktycznych  oraz upowszechnianie wiedzy o prawidłowych nawykach żywieniowych
i zdrowotnych,

– zapewnienie Pacjentom komfortu poprzez utrzymywanie wysokiej jakości obsługi, świadczonej przez profesjonalny i życzliwy personel,

– świadczenie najwyższej jakości usług w dziedzinie lecznictwa i rehabilitacji medycznej, poprzez realizację Polityki Jakości MEDIKAR.

 

Polityka Jakości

Jakość jest dla nas priorytetem. Pracujemy kontynuując najlepsze tradycje stworzone przez Polską Szkołę Rehabilitacji  oraz w oparciu o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych. MEDIKAR działa pod patronatem i we współpracy ze znaną i renomowaną na Polskim rynku placówką medyczną: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
w Konstancinie
, co zapewnia wysoki poziom wiedzy merytorycznej, stosowanie najnowocześniejszych metod terapii i standardów pracy.

Jakość świadczonych usług zapewnia doświadczona kadra medyczna. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych lekarzy. Nasz zespół fizjoterapeutów oferuje terapię prowadzoną według uznanych metod terapeutycznych oraz w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Dbamy również o wzmacnianie procesu leczenia poprzez stosowanie pełnego zakresu zabiegów fizykoterapeutycznych, przeprowadzanych przy użyciu wysokiej klasy sprzętu medycznego.

Najwyższy poziom świadczonych usług potwierdza fakt posiadania nieprzerwanie od 2007 roku certyfikatu ISO we wszystkich istotnych obszarach dla wykonywanego profilu działalności (Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem Higiena
Pracy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007).