Kierownik Przychodni

lek. med. Magdalena Hass 

Specjalizacja: rehabilitacja medyczna 

 

dr n. med. Michał Lebiedowski

Specjalizacja: chirurgia urazowo- ortopedyczna, rehabilitacja ogólna

 

dr n. med. Szymon Pietrzak

Specjalizacja: ortopedia i traumatologia dziecięca

 

lek. med. Grażyna Feder

Specjalizacja: ortopedia i traumatologia

 

lek. med. Elżbieta Łasińska 

Specjalizacja: rehabilitacja medyczna, reumatologia, choroby wewnętrzne

 

lek. med. Jacek Podsiadłowski

Specjalizacja: ortopedia i traumatologia

 

lek. med. Łucja Pałka 

Specjalizacja: neurolog dziecięcy

 

lek. med. Ewa Anna Gaszewska 

Specjalizacja: rehabilitacja medyczna 

 

lek. med. Wojciech Trojanowski

Specjalizacja: chirurg radiolog

 

lek. med. Elżbieta Kremis 

W trakcie specjalizacji z kardiologii

 

lek.med. Adam Świątek

Specjalizacja: rehabilitacja medyczna 

 

lek.med. Anna Kiliszczyk

Specjalizacja: choroby wewnętrzne

 

lek.med. Agnieszka Żebrowska

Specjalizacja: kardiologia

 

dr hab. n.med. Marek Postuła

Specjalizacja: kardiologia