Rehabilitacja domowa

 

Rehabilitacja domowa umożliwia dostęp do usprawniania rehabilitacyjnego pacjentom pozbawionym, ze względu na stopień dysfunkcji narządu ruchu lub układu nerwowego, możliwości dojazdu do placówek rehabilitacyjnych. Usprawnianie prowadzone jest w oparciu
o indywidualnie dostosowany program leczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Podczas rehabilitacji domowej wykonywana jest:

• indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno – bierne, ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych, metody redukcji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje –  nie krócej niż 30 min)
• pionizacja
• wyciągi
• masaż limfatyczny ręczny-leczniczy
• ćwiczenia wspomagane
• nauka czynności lokomocji
• ćwiczenia izometryczne
• ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
• ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem.