Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działanie mające na celu poprawę lub przywrócenie sprawności fizycznej, psychicznej oraz  zdolności do czynnego udziału w życiu społecznym. Ważną rolę odgrywają w niej badania diagnostyczne, odpowiednio dobrane ćwiczenia, zmiana stylu życia, zbilansowana dieta oraz konsultacja z psychologiem. Program rehabilitacji realizowany jest przez  wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarki oraz fizjoterapeutów czuwających nad stanem zdrowia  pacjenta,Program rehabilitacji kardiologicznej rozpoczyna się od konsultacji z lekarzem kardiologiem gdzie jest przeprowadzany pełny wywiad oraz badanie fizykalne, a następnie wykonywany jest szereg badań diagnostycznych takich jak: EKG, echo serca, próba wysiłkowa, Holter EKG, Holter RR (ciśnieniowy) w zależności od wskazań. W kolejnym kroku dobierany jest odpowiedni program treningowy uwzględniający ćwiczenia ogólnousprawniające oraz wytrzymałościowe np. ćwiczenia na cykloergometrze oraz Nordic Walking.  

To co nas wyróżnia jest zastosowanie telemedycyny w rehabilitacji kardiologicznej.

Stethoscope and red heart on wooden table

Stanowi ona końcowy etap rehabilitacji kardiologicznej i polega poinstruowaniu  pacjenta na temat ćwiczeń wykonywanych w domu oraz  obsługi miniaturowego mobilnego aparatu do Tele- rehabilitacji. Urządzenie ma zaprogramowane sesje treningowe dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta według zaleceń lekarza. Sesja polega na wykonywaniu zaplanowanych ćwiczeń oraz odpoczynków, podczas której aparat rejestruje zapis EKG. Przed rozpoczęciem rehabilitacji lekarz kardiolog dzwoni do pacjenta, aby zweryfikować stan zdrowia, a następnie udziela dalszych wskazówek dotyczących rozpoczęcia sesji treningowej. Po zakończeniu rehabilitacji zapis przesyłany jest do ośrodka nadzorującego dzięki wbudowanemu modemowi GSM. Poprzez takie rozwiązanie lekarz monitorujący w każdej chwili może odczytać pomiary wykonane podczas ćwiczeń oraz zdalnie wprowadzić zmiany w parametrach.

Dodatkowo klient otrzymuje ankietę samooceny, którą musi wypełnić codziennie przed rozpoczęciem sesji treningowej. Ankieta zawiera informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia, dolegliwości bólowych oraz innych niepokojących objawów.

Od pacjenta wymaga się jedynie wykonanie rejestracji zapisu EKG przed rozpoczęciem sesji poprzez naciśnięcie tylko jednego przycisku.

 

PROGRAM REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ AMBULATORYJNEJ:

Konsultacja kardiologa oraz badania: EKG + Echo serca + próba wysiłkowa przed rozpoczęciem rehabilitacji

Konsultacja psychologa

10 x ćwiczenia na cykloergometrze

10 x ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe, oporowe (z wykorzystaniem piłek lub taśm Thera- Band)

5x Nordic Walking

Konsultacja kardiologa oraz badania: EKG + Echo serca + próba wysiłkowa po zakończeniu rehabilitacji

PROGRAM REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DOMOWEJ:

5x Nordic Walking z pomiarem EKG przed, w trakcie i po treningu

Kontakt telefoniczny z lekarzem przed i po treningu

Konsultacja kardiologa oraz badania: EKG + Echo serca + próba wysiłkowa po zakończeniu rehabilitacji