Początki metody sięgają roku 1946 gdzie niemiecki neurofizjolog dr. dr Herman Kabat wraz z fizjoterapeutką – Maggie Knott pracowali nad metodą PNF. W kolejnych latach metoda została udoskonalona z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauk medycznych.

PNF- torowanie nerwowo- mięśniowe jest jedną z metod terapeutycznych polegającą na poprawie sprawności funkcjonalnej pacjenta. Najważniejszym elementem jest postrzeganie chorego w sposób całościowy wykorzystując w terapii naturalne ruchy silnych odcinków ciała do poprawy ruchomości odcinków słabszych. W ten sposób receptory znajdujące się w ciele oraz niektóre obszary kory mózgowej zostają pobudzone, co ułatwia (toruje) wykonywanie ruchu w obszarach objętych dysfunkcją.  Jest to metoda przyjazna oraz bezbolesna dla pacjenta.

W metodzie PNF są wykorzystywane następujące techniki;

 • przeciwbólowe
 • stabilizujące
 • rozluźniające
 • poprawiające koordynację
 • mobilizujące

 

Metoda PNF pozwala na leczenie takich dolegliwości jak:

 • udary niedokrwienne oraz krwotoczne mózgu
 • wszelkie choroby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi
 • wszelkie choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu
 • zaburzenia prawidłowej postawy
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • choroba Parkinsona
 • choroby mięśni szkieletowych
 • złamania tkanki kostnej
 • uszkodzenie mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych
 • bóle kręgosłupa