Przerywana Kompresja Pneumatyczna polega na zastosowaniu aktywnej terapii kompresyjnej, która poprzez urządzenie napędowe za pomocą mankietów zakładanych na kończyny dolne lub górne wykonuje ucisk kompresyjny na pacjencie. Jest świetną terapią wspierającą po zastosowaniu manualnego drenażu limfatycznego. Nie może być w żadnym przypadku traktowana jako zastępstwo dla MDL. Głównym celem zabiegu jest pomoc w leczeniu obrzęków bólowych i przyspieszenia procesu zdrowienia pacjenta.