Terapia zajęciowa jest elementem rehabilitacji funkcjonalnej pacjenta. Jej celem jest przywrócenie optymalnej sprawności psychicznej i ruchowej poprzez wyznaczanie pacjentowi konkretnych czynności i zadań do wykonania.  Podczas pierwszego spotkania terapeuta diagnozuje zakres trudności pacjenta a następnie planuje indywidualnie dobrany zestaw ćwiczeń.  Terapia zajęciowa daje pacjentowi szansę na powrót do samodzielności.

W naszej przychodni terapia zajęciowa skierowana jest do osób cierpiących na dysfunkcję ręki, które powstały  na skutek urazów, chorób reumatoidalnych, chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, których skutkiem są niedowłady kończyn.

Podczas zajęć terapeuta koncentruje się na:

– udoskonaleniu sprawności manualnej rąk

– wspieraniu aktywności poznawczej pacjenta poprzez usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej i koncentracji

– wspieraniu pacjenta i jego rodziny przez przekazywanie wiedzy na temat radzenia sobie z niepełnosprawnością w codziennym życiu.