Mother massaging her little baby girl, shallow focus

 

NDT – Bobath  jest  metodą rehabilitacji zapoczątkowaną w latach 40. XX wieku przez małżeństwo Bobath. Jest ona z powodzeniem stosowana do wspierania rozwoju dla wcześniaków, niemowląt
i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi (oraz z objawami opóźnień w rozwoju).

Głównym celem terapii jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju, tak aby, pomimo występujących dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, mogło uzyskać niezależność w życiu.

Bazując na koncepcji plastyczności mózgu metoda NDT – Bobath koncentruje się na zaburzeniach napięcia mięśniowego. Niewłaściwe rozłożenie napięcia powoduje powstawanie nieprawidłowych wzorców ruchowych. Praca z całym ciałem dziecka, dostarczanie doznań czuciowych i ruchowych normalizuje napięcie. Metoda wzmacnia aktywny ruch małego dziecka, dzięki czemu nie wywołuje bólu i reakcji negatywnych małego pacjenta.

NDT – Bobath daje duże możliwości zindywidualizowania podejścia do dziecka oraz zaangażowania rodzica / opiekuna w proces rehabilitacji. Rodzic  może kontynuować ćwiczenia włączając je w  rozkład dnia dziecka, może wspierać rehabilitację poprzez poprawne wykonywanie czynności pielęgnacyjnych naturalnie utrwalając prawidłowe wzorce ruchowe.