dr n. med. Jacek Dygut - lekarz chirurg, ortopeda, traumatolog
dr n. med. Jacek Dygut

dr n. med. Jacek Dygut

Jestem specjalistą chirurgiem, ortopedą i traumatologiem, jak i również specjalistą rehabilitacji medycznej. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę i umiejętności zdobywałem pod kierunkiem, m. in. prof. Janiny Sokołowskiej – Pituch, prof. Stanisława Konturka, prof. Andrzeja Szczeklika. Dyplom lekarza medycyny z oceną wyróżniającą uzyskałem w 1987 roku.

W 1994 zdobyłem specjalizację I stopnia, a w 2001 specjalizację II stopnia z zakresu chirurgii ortopedii i traumatologii. Doświadczenie zawodowe jako młody lekarz zdobywałem w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu. Następnie rozpocząłem pracę w zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu oraz Rzeszowie jako przewodniczący komisji. Ponadto zajmował stanowisko lekarza orzecznika w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiele lat pracował jako biegły sądowy, ekspert w dziedzinie ortopedii i traumatologii w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Krośnie, Rzeszowie oraz Warszawie. Istotnym etapem dalszego kształcenia było uzyskanie specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej w 2016, która jest dla mnie najważniejszym elementem profilaktyki i leczenia pacjenta. Uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2019, zdobywając wyróżnienie.

Współpracuje z UJCM, gromadząc pokaźny dorobek naukowy. Jestem specjalistą o dużej wiedzy, kompetencji oraz intuicji w diagnostyce, która umożliwia podjęcie właściwych kroków w leczeniu pacjenta. Natomiast wrażliwości i empatia pozwala na holistyczne podejście do chorego, którego nastawienie psychiczne jest niezwykle ważnym elementem w opiece zdrowotnej.

Obecnie skupiam się głównie na stosowaniu małoinwazyjnych interwencyjnych procedur regeneracyjno-rekonstrukcyjnych techniką przezskórną pod kontrolą USG tj. m.in. igłowanie, nacięcia, skaryfikacja, uwolnienia zrostów, uwolnienia złogów wapniowych ze ścięgien i kaletek, a ponadto podawanie osocza bogatopłytkowego do zwyrodnieniowo zmienionych jam stawowych oraz zmienionych zapalnie kaletek i pochewek ścięgnistych.

Istotą takiego podejścia jest przyspieszenie procesu gojenia i likwidacji stanu zapalnego przy leczeniu bólu z ograniczeniem ruchomości stawów i tkanek pozastawowych.

Serdecznie Zapraszam 

Skip to content