Misja firmy

Misją firmy jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej osobom ze schorzeniami narządu ruchu i układu nerwowego w stopniu umożliwiającym optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Wizja firmy

Wizją Firmy w przyszłości jest osiągnięcie rangi wiodącego ośrodka rehabilitacyjnego w kraju, posiadającego wykwalifikowany zespół pracowników wszystkich szczebli potrafiących współpracować ze sobą dla osiągnięcia wspólnego celu.

Cele strategiczne firmy

Jednym z wiodących naszych celów jest świadczenie usług zdrowotnych najlepszej jakości na najwyższym, zgodne z najnowszymi standardami medycznymi, przy jednoczesnym minimalizowaniu szkodliwości prowadzonych działań na otaczające środowisko naturalne, zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz spełnieniu wszelkich wymagań związanych z bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych naszych pacjentów. Naszym atutem jest posiadania najlepszej kadry wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników.

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych usług stawiamy sobie następujące cele:

  • Systematyczny rozwój oraz zapewnienie ciągłości i dostępności do świadczeń zdrowotnych obecnym i przyszłym pacjentom poprzez utrzymanie kontraktu z publicznym płatnikiem oraz wzrost udzielanych świadczeń odpłatnych. Dążenie do poszerzania zakresu specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej z wykorzystaniem najwyższych standardów w dziedzinie lecznictwa i rehabilitacji z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej,
  • Utrzymanie jak najwyższego poziomu zadowolenia pacjentów z otrzymanych świadczeń zdrowotnych,
  • Dokonywanie bieżącej analizy aspektów wewnętrznych i zewnętrznych, wymagań stron zainteresowanych oraz ryzyk dla prowadzonej działalności dla zapewnienia ciągłości działania,
  • Doskonalenie działań zmierzających do zapewnienia adekwatnej i skutecznej ochrony zasobów informacyjnych,
  • Systematyczne doskonalenie systemu zarządzania informacją w obszarze zarządzania incydentami,
  • Promowanie zasad ochrony i minimalizowania zużycia zasobów naturalnych oraz stałe zapobieganie zagrożeniom środowiska naturalnego, poprzez zidentyfikowanie aspektów środowiskowych, w tym aspektów znaczących,
  • Prowadzenie szkoleń i rozwijanie komunikacji wewnętrznej, zmierzającej do wzrostu poziomu świadomości pracowników, podwykonawców i dostawców w zakresie w celu promowania praktyk projakościowych, zachowań przychylnych środowisku, bezpiecznym i higienicznym warunkom pracy oraz bezpieczeństwu informacji i ochronie danych osobowych,
  • Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
  • Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Jakością, Bezpieczeństwem Środowiskowym, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Bezpieczeństwem Informacji opartego o wymagania norm ISO 9001, 14001, BS OHSAS 18001 i ISO 27001.

Poprawa zdrowia, samopoczucia i zadowolenie naszych pacjentów jest dla nas najlepszą rekomendacją gwarantującą rozwój zarówno placówki jaki i jej pracowników.

Polityka Jakości

Jakość jest dla nas priorytetem. Pracujemy kontynuując najlepsze tradycje stworzone przez Polską Szkołę Rehabilitacji oraz w oparciu o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych. MEDIKAR działa pod patronatem i we współpracy ze znaną i renomowaną na Polskim rynku placówką medyczną: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie, co zapewnia wysoki poziom wiedzy merytorycznej, stosowanie najnowocześniejszych metod terapii i standardów pracy.

Jakość świadczonych usług zapewnia doświadczona kadra medyczna. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych lekarzy. Nasz zespół fizjoterapeutów oferuje terapię prowadzoną według uznanych metod terapeutycznych oraz w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Dbamy również o wzmacnianie procesu leczenia poprzez stosowanie pełnego zakresu zabiegów fizykoterapeutycznych, przeprowadzanych przy użyciu wysokiej klasy sprzętu medycznego.

Najwyższy poziom świadczonych usług potwierdza fakt posiadania nieprzerwanie od 2007 roku certyfikatu ISO we wszystkich istotnych obszarach dla wykonywanego profilu działalności (Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem Higiena Pracy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007).