Wykaz dokumentów i badań niezbędnych do przyjęcia pacjenta w ramach ubezpieczenia w NFZ:

  • skierowanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ
  • dokument z numerem PESEL

W przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, pacjent może skorzystać z wizyty lekarskiej odpłatnie.

Badania do Poradni Ortopedycznej i Poradni Rehabilitacyjnej:

Zachęcamy do zabrania na wizytę aktualnej dokumentacji medycznej, która pozostaje w Państwa posiadaniu, np.

  • aktualnego prześwietlenia RTG odcinka narządu ruchu (zgodnie ze skierowaniem)
  • kart wypisowych ze szpitali i inna dokumentacja leczenia