Medikar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

ul. Sielecka 22, 00-738 Warszawa

tel. 22 880 91 33, www.medikar.pl

 

Cel główny projektu

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną Medikar mieszkańcom powiatu m.st. Warszawa poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcją transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK.

Cele szczegółowe projektu

  1. Zwiększenie jakości usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców powiatu m. st. Warszawa poprzez wdrożenie w placówce Medikar rozwiązań opartych na zaawansowanej TIK
  2. Poprawa dostępności do usług publicznych w powiecie m.st. Warszawa poprzez wdrożenie usług on-line w placówce Medikar.
  3. Zwiększenie efektywności realizacji świadczeń medycznych placówki medycznej Medikar poprzez wdrożenie usług on-line optymalizujących współpracę z placówkami partnerskimi, celem oferowania kompleksowej usługi medycznej.

Wskaźniki produktu

  1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 8 szt. (są to: e-rejestracja, e-kolejka oczekujących, e-komunikacja, e-recepta, e-kontrahent, e-dokumentacja, e-laboratorium, e-grupa zakupowa)
  2. Przestrzeń dyskowa serwerowni – powiększona zostanie w wyniku projektu do 8 TB

Wskaźnik rezultatu

  1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 1 szt.

Całkowita wartość projektu 1 153 830,52 PLN

Kwota kwalifikowana 1 129 224,30 PLN

Kwota dofinansowania  z UE  903 379,43 PLN