Test wysiłkowy

EKG wysiłkowe to standardowe badanie wykonywane pod nadzorem lekarza specjalisty z wykorzystaniem bieżni lub cykloergometru. Przed badaniem na klatce piersiowej pacjenta są przyczepione elektrody połączone z aparatem EKG, a na ramieniu zostaje założony aparat do pomiaru ciśnienia.  Celem badania jest analiza pracy serca podczas wzmożonego wysiłku fizycznego. Próba rozpoczyna się od małego wysiłku i z każdym kolejnym etapem poziom trudności wzrasta. W przypadku cykloergometru pacjent pedałuje w jednostajnym tempie pokonując coraz większe obciążenie.

Na test wysiłkowy pacjent zgłasza się z ekg spoczynkowym (jest możliwość wykonania badania na miejscu), po konsultacji z lekarzem (konsultacja ma na celu wykluczenie przeciwwskazań do przeprowadzenia badania).

Wskazania:

 • diagnostyka bólów w klatce piersiowej
 • ocena zaawansowania  choroby wieńcowej
 • ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
 • kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia)
 • kwalifikacja do rehabilitacji kardiologicznej
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca

Przeciwwskazania:

 • Świeży zawał serca (pierwsze 2-4 doby) lub objawy niestabilnej choroby wieńcowej  (nawracające bóle w klatce piersiowej w czasie  niewielkich wysiłków lub w spoczynku pomimo optymalnego leczenia farmakologicznego)
 • Nieopanowana arytmia serca, powodująca istotne objawy
 • Udokumentowane istotne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej we wcześniejszym badaniu koronarograficznym
 • Blok przedsionkowo komorowy III stopnia bez zabezpieczenia stymulatorem
 • Ciężkie wywołujące objawy zwężenie zastawki aortalnej
 • Niewyrównana objawowa niewydolność serca
 • Ostre rozwarstwienie aorty
 • Nadciśnienie tętnicze przed próbą (>200/110 mm Hg)
 • Świeżo przebyty udar lub niedokrwienie mózgu
 • Niezdolność do wykonania wysiłku wynikająca  z braku współpracy z pacjentem, lub niemożnością wykonania wysiłku z uwagi na bóle stawów, bóle kończyn dolnych w skutek ich niedokrwienia, niedowład kończyn po przebytym udarze, chorobę infekcyjną z gorączką w ostatnim czasie, anemię, przebyty niedawno zabieg operacyjny

Zapisz się na wizytę




Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Medikar Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

[recaptcha]

Wróć