mgr Wioleta Rodzoś - fizjoterapeuta Medikar Warszawa

mgr Wioleta Rodzoś

Jestem fizjoterapeutą z 13-letnim stażem pracy, a także psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii SPCh. W 2010 roku ukończyłam studia drugiego stopnia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Swoją wiedzę poszerzam biorąc udział w szkoleniach zawodowych. Dotychczas uzyskałam certyfikaty z następujących szkoleń:

  • Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich
  • Kurs podstawowy koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
  • Terapia manualna. Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha
  • Terapia manualna. Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha
  • Terapia manualna według standardu IFOMPT. Poziom MT I
  • Trening funkcjonalny
  • Zintegrowane metody fizjoterapii
Skip to content