MEDIKAR
– Centrum Leczenia Narządu Ruchu

+48 (22) 880 91 37 +48 (22) 880 91 33 +48 (22) 880 90 01 recepcja@medikar.pl ul. Sielecka 22, Warszawa


MEDIKAR
– Mokotowskie Centrum Osteoporozy

+48 (22) 490 45 31 rejestracjamco@medikar.pl ul. Puławska 120/124, Warszawa


Stomatologia

+ 48 (22) 428 13 54


Punkt Pobrań Krwi

+48 (22) 490 45 31

Strefa pacjenta

W przychodni Medikar każdy pacjent może liczyć na kompleksową pomoc w zakresie rehabilitacji, ortopedii, preluksacji,  kardiologii, leczenia osteoporozy, stomatologii oraz  diagnostyki. Nasze specjalistyczne przychodnie mieszczą się w dwóch lokalizacjach  na terenie Warszawy, a każda z nich świadczy inny zakres usług.

Medikar
– Centrum Leczenia Narządu Ruchu

Medikar – Centrum Leczenia Narządu Ruchu mieści się przy ulicy Sieleckiej 22. To przychodnia, która kompleksowo zajmuje się rehabilitacją ruchową dzieci oraz dorosłych, ortopedią, preluksacją, kardiologią oraz diagnostyką. Placówka realizuje usługi  w ramach kontaktu z NFZ oraz usługi komercyjne (prywatne).

Więcej informacji o przychodni znajdą Państwo na stronie

Medikar
– Mokotowskie Centrum Osteoporozy

Medikar – Mokotowskie Centrum Osteoporozy mieści się przy ulicy Puławskiej 120/124. To nasza druga przychodnia, która jest odpowiedzialna za leczenie , osteoporozy chorób reumatycznych  oraz diagnostykę.  Przychodnia posiada również poradnie stomatologiczną oraz punkt pobrań krwi. Placówka realizuje leczenie w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjne (prywatne).

Więcej informacji o przychodni znaleźć można na stronie

Medikar
– Centrum Leczenia Narządu Ruchu

Zapisów w ramach NFZ oraz komercyjnych można dokonać w przychodni przy ulicy Sieleckiej 22:

 • osobiście w godzinach pracy rejestracji,
 • telefonicznie w godzinach 07.00-21.00 pod numerem telefonu:
  +48 (22) 880 91 37
  +48 (22) 880 91 33
 • mailowo: rejestracja@medikar.pl
 • za pomocą formularza kontaktowego podane poniżej strony.

Medikar
– Mokotowskie Centrum Osteoporozy

Zapisów w ramach NFZ i komercyjnie można dokonać w przychodni przy ulicy Puławskiej 120/124:

 • osobiście w godzinach pracy rejestracji,
 • telefonicznie w godzinach 08.00-19.00 pod numerem telefonu:
  +48 (22) 490 45 31
 • w gabinecie stomatologicznym w godzinach pracy oraz dostępnym numerem w gabinecie +48 (22) 428 13 54,
 • mailowo: rejestracjamco@medikar.pl
 • za pomocą formularza kontaktowego podanego poniżej strony.

Usługi realizowane w ramach kontraktu z NFZ

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w przychodniach MEDIKAR działają:

 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia ortopedyczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia stomatologiczna
 • Rehabilitacja dla dzieci i dorosłych (kinezyterapia, fizykoterapia)
 • Rehabilitacja w warunkach domowych

Usługi prywatne

W ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak i usług komercyjnych w przychodniach MEDIKAR działają:

 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia ortopedyczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia stomatologiczna
 • Rehabilitacja dla dzieci i dorosłych (kinezyterapia, fizykoterapia)
 • Rehabilitacja w warunkach domowych

Rejestracja i zapisy
do przychodni:

Pacjent może dokonać rejestracji do lekarza: osobiście, telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Aby móc dokonać zapisu do poradni specjalistycznej lub na rehabilitację w ramach NFZ pacjent potrzebuje skierowania od lekarza POZ lub innego specjalisty. W przypadku pacjentów chcących zapisać się na fizykoterapię, również wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innego specjalisty.

Rejestracja e-skierowania wymaga podania przez pacjenta  kodu dostępu oraz numeru pesel. Kod dostępu jest powiązany z numerem pesel i bez tych danych nie da się zrealizować skierowania.

Co ważne, skierowanie, które jest zarejestrowane w wybranej przez pacjenta placówce jest już niewidoczne dla pozostałych świadczeniodawców. Nie ma możliwości zarejestrowania tego samego skierowania w kliku miejscach.

Informacje dla pacjenta

Wykaz dokumentów i badań niezbędnych do przyjęcia pacjenta w ramach ubezpieczenia w NFZ

 • skierowanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ
 • dokument z numerem PESEL

W przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, pacjent może skorzystać z wizyty lekarskiej odpłatnie.

Badania do Poradni Ortopedycznej i Poradni Rehabilitacyjnej:

Zachęcamy do zabrania na wizytę aktualnej dokumentacji medycznej, która pozostaje w Państwa posiadaniu, np.

 • aktualnego prześwietlenia RTG odcinka narządu ruchu (zgodnie ze skierowaniem)
 • kart wypisowych ze szpitali i inna dokumentacja leczenia

Dokumenty do pobrania dla pacjenta (kliknij aby pobrać): 

Co jeszcze warto wiedzieć:

Co jeszcze warto wiedzieć o rehabilitacji w Medikar – Centrum Leczenia Narządu Ruchu

 • Realizujemy zabiegi zarówno w ramach pracowni fizjoterapii (1310), jak i poradni leczenia osteoporozy (1584).
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne (1310) może wystawić każdy lekarz pracujący w ramach NFZ.
 • Skierowanie na zabiegi jest ważne przez okres 30 dni od daty wystawienia do zarejestrowania.
 • Każdy cykl leczenia poprzedza wizyta kwalifikująca u fizjoterapeuty podczas której ustalany jest plan leczenia.

Rehabilitacja osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach NFZ – zapisy poza kolejnością

Pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w Medikar poza kolejnością. Jeśli chcą skorzystać z tego prawa, przy pierwszej wizycie muszą okazać dokument potwierdzający niepełnosprawność tj.  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak długo ważne jest skierowanie?

Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do czasu ustania przyczyny, z jakiej było wystawione. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować w zakładzie rehabilitacji w ciągu 30 dni.

Dodatkowe informacje Medikar – Mokotowskie Centrum Osteoporozy

 • Do poradni stomatologicznej pacjent nie musi posiadać skierowania. Katalog świadczeń przysługujących pacjentom w ramach NFZ znajduje się w zarządzeniu Prezesa NFZ nr  60/2023/DSOZ,  jest dostępny w gabinecie stomatologicznym oraz w rejestracji.
 • Scaling przysługuje pacjentom pełnoletnim raz na 12 miesięcy.
 • Badanie lekarskie kontrolne jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym
 • Lekarz z poradni osteoporozy wystawia wewnętrzne skierowanie na bezpłatną densytometrię, podstawowe badanie gęstości kości, które wskaże ewentualną potrzebę  dalszej diagnostyki oraz leczenia.
 • Densytometrię oraz badania laboratoryjne wykonujemy tylko w ramach naszej poradni leczenia osteoporozy i na skierowanie wydane przez naszego lekarza. . Pacjent zapisując się na badania diagnostyczne jest zobowiązany do posiadania aktualnego skierowania.

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ NASZĄ JEDONSTKĘ

Regulamin korzystania z obiektu i świadczonych usług zdrowotnych:

 • Zakup usługi w Medikar jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z wybranych usług oferowanych przez Medikar oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Za przedmioty pozostawione na terenie placówki, Medikar nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 • Na teren Medikar nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem środków odurzających, alkoholu i narkotyków, a także osoby zachowujące się niestosownie do miejsca.
 • Zespół pracowników Medikar zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli zachowanie Pacjenta będzie  nieadekwatne do miejsca i sytuacji.
 • Za usługi świadczone na terenie Medikar płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 • Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: rejestracja@medikar.pl lub zgłosić do Kierownika Placówki.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie przychodni Medikar są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń jego pracowników.

Regulamin korzystania z cyklów zabiegowych

 • Medikar wykonuje zabiegi rehabilitacyjne na zlecenie lekarzy oddziałów szpitalnych, zlecenia lekarzy rodzinnych i specjalistów, fizjoterapeutów oraz na zlecenia indywidualne.
 • Pacjenci w ramach NFZ są przyjmowani  zgodnie z obowiązującą kolejką oczekujących.
 • Rehabilitacja odbywa się w miarę dostępności miejsc.
 • Pacjenci korzystający z usług komercyjnych są przyjmowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przyjęć .
 • Pacjent zobowiązany jest do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje lekarskie.
 • W razie niemożliwości zgłoszenia się na zabiegi pacjent ma obowiązek poinformowania o tym co najmniej 3 dni wcześniej (np. telefonicznie, osobiście, drogą mailową).
 • W przypadku rezerwacji cyklu zabiegów przez pacjentów prywatnych, pobierana zostaje opłata za cały cykl zabiegowy z góry.
 • Na terenie placówki obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę.
 • Podczas składania zamówienia na cykl zabiegowy Pacjent oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i go akceptuje.

Formularz kontaktowy

Zostaw kontakt do siebie, a nasz specjalista oddzwoni, najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

Formularz kontaktowy