MEDIKAR
– Centrum Leczenia Narządu Ruchu

+48 (22) 880 91 37 +48 (22) 880 91 33 +48 (22) 880 90 01 recepcja@medikar.pl ul. Sielecka 22, Warszawa


MEDIKAR
– Mokotowskie Centrum Osteoporozy

+48 (22) 490 45 31 rejestracjamco@medikar.pl ul. Puławska 120/124, Warszawa


Stomatologia

+ 48 (22) 428 13 54


Punkt Pobrań Krwi

+48 (22) 490 45 31

Pakiety zdrowotne

Warszawa Mokotów

Pakiet zdrowotny

W palcówce medycznej Medikar oferujemy szeroki wybór wielu paneli badań zdrowotnych ukierunkowanych na poszczególne dolegliwości. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pacjentów, opracowaliśmy zestawy obejmujące kluczowe do diagnostyki parametry pozwalające na zidentyfikowanie zaburzeń funkcjonowania konkretnych układów w organizmie. Każdy pakiet zdrowotny omówiony jest poniżej.

Pakiet ogólny

Pakiet ogólny składa się z podstawowych wskaźników, które pozwalają wskazać nieprawidłowości ważne w dalszej, bardziej ukierunkowanej diagnostyce. Pomagają sprawdzić, czy narządy funkcjonują prawidłowo i czy wszystkie procesy w organizmie zachodzą właściwie. Podstawowe testy laboratoryjne stanowią istotną część profilaktycznej opieki zdrowotnej, umożliwiając lekarzom wczesne wykrycie dysfunkcji i anomalii i dając szansę na poprawę wyników leczenia. Regularne wykonywanie badań krwi stanowi także podstawę dokumentacji medycznej, która dostarcza pracownikom służby zdrowia ważnych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Pakiet ogólny w Medikar zawiera badanie ogólne moczu, kwas moczowy, kreatyninę, morfologię krwi obwodowej, OB, glukozę, potas, sód, cholesterol i jego frakcje HDL i LDL oraz trójglicerydy.

Punkt Pobrań Krwi

Zadzwoń do nas

 +48 (22) 490 45 31

 rejestracjamco@medikar.pl

ul. Puławska 120/124, Warszawa

Godziny otwarcia

Pn – Pt: 08:00–19:00
Sb: Zamknięte
Nd: Zamknięte

Pakiet wątrobowy

Pakiet wątrobowy to zestaw badań służący do oceny funkcji wątroby poprzez badanie poziomów różnych enzymów i białek we krwi, które odzwierciedlają stan wątroby – wszelkie odchylenia od normy mogą wskazywać na potencjalne zaburzenie funkcjonowania tego narządu.

Test wątrobowy uwzględnia poziom niektórych niezbędnych białek, takich jak albuminy czy bilirubina, która jest produktem ubocznym metabolizmu wątroby wydalanym z moczem. Pakiet zawiera także ocenę poziomu funkcjonalnych enzymów wątrobowych, takich jak GGTP, fosfataza zasadowa, transaminaza alaninowa (ALT) i aminotransferaza asparaginianowa (AST). Zestaw badań pozwala także wykryć przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B oraz przeciwciał specyficznych dla wirusa zapalenia wątroby typu C.

Pakiet cukrzycowy

Pakiet cukrzycowy obejmuje testy służące do przesiewowego badania cukrzycy u pacjentów, a także monitorowania skuteczności jej leczenia oraz kontrolowania pracy narządów takich jak nerki i serce, które są najbardziej narażone na dysfunkcje z powodu cukrzycy. Jest zalecany szczególnie w przypadku osób prezentujących istotne czynniki ryzyka cukrzycy i chorób serca, w tym siedzący tryb życia, palenie i otyłość, a także predyspozycje genetyczne. Pakiet cukrzycowy uwzględnia badanie ogólne moczu, poziom glukozy, HbA1c (hemoglobiny glikowanej), kreatyniny, a także profil lipidowy, na który składa się cholesterol i jego frakcje LDL i HDL (lipoproteinyo niskiej i wysokiej gęstości) oraz triglicerydy.

Zespół przewlekłego zmęczenia

Przewlekłe zmęczenie i ciągły brak energii prowadzi do istotnego spadku jakości życia i stanowi wskazanie do wykonania badań mających na celu zidentyfikowanie przyczyny takiego stanu. Diagnoza może opierać się m.in. na wynikach otrzymanych z analizy morfologii krwi pełnej, OB, poziomu witaminy B12 i kwasu foliowego, a także stężenia selenu i cynku oraz hormonów związanych z pracą tarczycy TSH i FT4. Oprócz powyższych parametrów pakiet w Medikar uwzględnia także przeciwciała IgG skierowane przeciwko wirusowi EBV powodującego mononukleozę.

Pakiet koinfekcji odkleszczowych

Pakiet koinfekcji odkleszczowych obejmuje badania służące do zidentyfikowania obecności w organizmie przeciwciał skierowanych przeciwko patogenom przenoszonym przez kleszcze. Koinfekcja odkleszczowa oznacza zakażenie spowodowane wieloma drobnoustrojami, które dostały się do organizmu wraz z ukąszeniem kleszcza. Zestaw badań jest zalecany szczególnie w przypadku osób o obniżonej lub upośledzonej odporności (osoby starsze, poważnie chore, pacjenci onkologiczni) lub które nie reagują na konwencjonalne leczenie boreliozy.

Pakiet sercowy

Oferowany przez Medikar pakiet sercowy może pomóc wykryć wiele stanów, zaburzeń i infekcji związanych z układem sercowo-naczyniowym, a także ocenić ryzyko rozwoju zachorowania na choroby serca i naczyń krwionośnych, takich jak choroba wieńcowa, zakrzepica, zatorowość czy zapalenie mięśnia sercowego. Zestaw badań pod tym kątem obejmuje ocenę poziomu homocysteiny, sodu, potasu, kinazy kreatynowej, cholesterolu, HDL i LDL, triglicerydów, a także poziom fibrynogenu i D-dimerów. Badanie poziomu D-dimerów znajduje zastosowanie w wykrywaniu wzmożonych procesów krzepnięcia i fibrynolizy, które mogą skutkować rozwojem stanów zakrzepowo-zatorowych.

Pakiet kostny

Pakiet kostny dotyczy parametrów istotnych dla oceny ryzyka, diagnostyki i monitorowania metabolicznych i zwyrodnieniowych chorób kości, a także osteoporozy objawiającej się stopniowym zanikiem masy kostnej. Zestaw badań uwzględnia ocenę poziomu wapnia, fosforanów, albuminy i fosfatazy zasadowej i umożliwia podjęcie działań profilaktycznych w kierunku wzmocnienia kości i zapobiegania rozwojowi schorzeń układu kostnego.

Pakiet reumatologiczny

Pakiet reumatologiczny obejmuje morfologię krwi obwodowej, OB, ilościowe oznaczenie białka C-reaktywnego (CRP), czynnik reumatoidalny (RF), odczyn Waalera-Rosego, kwas moczowy, przeciwciała antycytrulinowe (aCCP) oraz przeciwciała przeciwjądrowe (ANA1) – nieprawidłowe immunoglobuliny produkowane przez komórki ludzkiego układu odpornościowego. Wykonanie zestawu badań jest zalecane szczególnie w przypadku podejrzenia choroby reumatycznej lub  utrzymujących się dolegliwości bólowych w obrębie układu ruchu, sztywności stawów i ich ograniczonym zakresie ruchu.

Pakiet selen cynk miedź

Pakiet selen cynk miedź obejmuje ocenę stężenia kluczowych dla zdrowia pierwiastków, które wpływają na ryzyko zachorowania na nowotwory zależne od mikroelementów (m.in. nowotwór płuc, krtani, żołądka, jelita grubego) oraz częściowo zależne od hormonów. Regularne kontrolowanie ich poziomów pozwala podjąć skuteczne działania profilaktyczne odnośnie do ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe oraz ich wczesne wykrywanie, które pozwala na podjęcie szybkiej terapii onkologicznej i zwiększenie szans na wyzdrowienie.

PAKIET OGÓLNY – 110 ZŁ

 • Badanie ogólne moczu
 • OB
 • Morfologia krwi obwodowej
 • Glukoza
 • Potas
 • Sód
 • Cholesterol
 • HDL
 • LDL wyliczany
 • Triglicerydy
 • Kwas moczowy
 • Kreatynina

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

PAKIET WĄTROBOWY – 130 ZŁ

 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • Fosfataza zasadowa
 • GGTP
 • Bilirubina całkowita
 • Albuminy
 • HBS antygen
 • HCV przeciwciała

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

PAKIET CUKRZYCOWY – 80 ZŁ

 • Badanie ogólne moczu
 • Glukoza
 • HbA1c (hemoglobina glikowana)
 • Kreatynina
 • Cholesterol
 • LDL wyliczany
 • HDL
 • Triglicerydy

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA – 380 ZŁ

 • Morfologia krwi pełna (ICD-9: C55)
 • OB (ICD-9: C59)
 • Witamina B12 (ICD-9: O83)
 • Kwas foliowy (ICD-9: M41)
 • Selen, ilościowo
 • Cynk, ilościowo (ICD-9: K15)
 • TSH (ICD-9: L69)
 • FT4 (ICD-9: O69)
 • EBV IgG (Mononukleoza) (ICD-9: F48)

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

PAKIET KOINFEKCJI ODKLESZCZOWYCH – 870 ZŁ

 • Bartonella henselae IgG
 • Babesia IgG
 • Yersinia enterocolitica IgG blot (ICD-9: U95)
 • Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)
 • Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)
 • Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67)
 • Erlichioza IgG
 • Erlichioza IgM
 • Bartonella
 • Quintana IgG
 • Bartonella
 • Quintana IgM
 • Bartonella henselae IgM
 • Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65)

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

PAKIET SERCOWY – 240 ZŁ

 • Homocysteina
 • Sód
 • Potas
 • CK, kinaza kreatynowa
 • Cholesterol
 • HDL
 • LDL wyliczany
 • Triglicerydy
 • D-dimery ilościowy
 • Fibrynogen

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

PAKIET KOSTNY – 40 ZŁ

 • Wapń
 • Fosforany
 • Fosfataza zasadowa
 • Albuminy

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

PAKIET REUMATOLOGICZNY – 270 ZŁ

 • Morfologia krwi obwodowej OB
 • OB
 • Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowo
 • Czynnik reumatoidalny (RF) – ilościowo
 • Odczyn Waalera-Rosego
 • Kwas moczowy
 • Przeciwciała anty cytrulinowe(aCCP)
 • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA1)

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

PAKIET SELEN CYNK MIEDŹ -280 ZŁ

 • Selen, ilościowo
 • Cynk, ilościowo (ICD-9: K15)
 • Miedź, ilościowo (ICD-9: G68)

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

Formularz kontaktowy

Zostaw kontakt do siebie, a nasz specjalista oddzwoni, najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

Formularz kontaktowy