MEDIKAR
– Centrum Leczenia Narządu Ruchu

+48 (22) 880 91 37 +48 (22) 880 91 33 +48 (22) 880 90 01 recepcja@medikar.pl ul. Sielecka 22, Warszawa


MEDIKAR
– Mokotowskie Centrum Osteoporozy

+48 (22) 490 45 31 rejestracjamco@medikar.pl ul. Puławska 120/124, Warszawa


Stomatologia

+ 48 (22) 428 13 54


Punkt Pobrań Krwi

+48 (22) 490 45 31

Projekty

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Medikar Sp. z o.o. s.k. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Transformacja cyfrowa sposobem na poprawę funkcjonowania Medikar sp. z o.o. s.k”

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez Medikar sp. z o.o. s.k. innowacji procesowych w obszarze obsługi klienta oraz obszarze świadczenia usług medycznych w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19. Etapy realizacji niezbędne do osiągnięcia celu projektu to zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania w postaci platformy do świadczenia usług telemedycznych, systemu contact center do obsługi pacjenta, systemu do automatycznej komunikacji tekstowej Chat Bot oraz systemu do automatycznej komunikacji głosowej Voice Bot, umożliwiającego automatyzację i optymalizację procesu obsługi pacjentów. Dodatkowo niezbędny jest zakup sprzętu ICT celem stworzenia zaplecza teleinformatycznego, umożliwiającego wdrożenie innowacji procesowych.

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na skutki COVID-19 i podobnych kryzysów poprzez wdrożenie przez nowoczesnych technologii cyfrowych. Zakupione oprogramowanie oraz sprzęt teleinformatyczny będą̨ w ciągu minimum trzech lat po zakończeniu realizacji projektu wysoce przydatne i użyteczne w działalności prowadzonej przez spółkę.

Cel projektu

Celem projektu jest dostosowanie kluczowych procesów biznesowych Medikar sp. z o.o. s.k. do funkcjonowania w warunkach epidemii chorób zakaźnych, w szczególności pandemii COVID-19. Cel główny projektu stanowi bezpośrednią odpowiedź na zaistniałą sytuację pandemiczną COVID-19 oraz ewentualnego wystąpienia kolejnych epidemii. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez implementację innowacji procesowej w obszarze obsługi pacjenta oraz w obszarze świadczenia usług medycznych. Podjęte działania pozwolą również na zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na skutki COVID-19 i podobnych kryzysów poprzez wdrożenie przez Wnioskodawcę technologii cyfrowych, ale także stałego rozwoju placówki o rozwiązania informatyczne i cyfryzację usług medycznych i dokumentacji.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyniesie wiele zróżnicowanych korzyści, w tym przede wszystkim wpisuje się w długofalową strategię rozwoju placówki. Wdrożenie rozwiązań cyfrowych wpłynie pozytywnie na działalność placówki i zdecydowanie usprawni jej prace. Dzięki dysponowaniu w pełni zintegrowanymi rozwiązaniami bazującymi na podobnej technologii placówka zminimalizuje zakres prac i czas związany z gromadzeniem danych w sposób umożliwiający wszechstronną i bieżącą analizę zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz placówki oraz środowisku zewnętrznym. Wdrożenie rozwiązań informatycznych w postaci telekonsultacji przyczyni się do wprowadzenia e- usług medycznych, które będą dostępne także dla osób niepełnosprawnych. System zapewni najwyższy poziom komunikacji z pacjentami poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych.

Zostanie on zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić jego dalszy rozwój w przyszłości o nowe aktualizacje czy rozbudowę wraz z pojawiającymi się możliwościami teleinformatycznymi z jednej strony oraz potrzebami placówki i jego pacjentów z drugiej strony. Poza poprawą i optymalizacją procesów w placówce wnioskodawcy projekt przyniesie również efekty gospodarcze i społeczne:

1. Pacjenci zaoszczędzą czas w odniesieniu do realizacji zadań związanych z wizytą w placówce ochrony zdrowia dzięki wsparciu procesu rejestracji i standaryzacji innych procesów.

2. System informatyczny będzie zawierać szereg funkcji redukujących czasochłonność pracochłonność procesów związanych z obsługą pacjenta.

3. W ramach systemu e-telekonsultacji (czat, telefon, video-rozmowa) zakres działania placówki obejmie dużo szerszy obszar działalności leczniczej, poprzez co globalnie wzrośnie dostęp do usług medycznych dla pacjentów.

4. Standaryzacja procesów i wprowadzenie innowacji procesowych w ramach świadczonych usług przyczyni się do redukcji czasochłonności, w efekcie czego pacjent będzie obsłużony szybciej niż dotychczas.

5. W efekcie realizacji projektu zostaną również odnotowane korzyści środowiskowe, nastąpi redukcja zużycia materiałów papierniczych przez placówkę̨. W obecnym stanie placówka generuje dużą ilość dokumentacji w wersji papierowej np. ankiety dotyczące COVID19 po wdrożeniu usługi voicebot i czat bot, proces zbierania danych od pacjentów realizowana będzie głównie drogą elektroniczną, co pozwoli ograniczyć. Powyższe korzyści wpłyną̨ pozytywnie na politykę̨ ochrony środowiska.

Okres realizacji

01.11.2022 – 30.09.2023

Wartość Projektu

296 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

251 600,00 zł

Formularz kontaktowy

Zostaw kontakt do siebie, a nasz specjalista oddzwoni, najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

Formularz kontaktowy