MEDIKAR
– Centrum Leczenia Narządu Ruchu

+48 (22) 880 91 37 +48 (22) 880 91 33 +48 (22) 880 90 01 recepcja@medikar.pl ul. Sielecka 22, Warszawa


MEDIKAR
– Mokotowskie Centrum Osteoporozy

+48 (22) 490 45 31 rejestracjamco@medikar.pl ul. Puławska 120/124, Warszawa


Stomatologia

+ 48 (22) 428 13 54


Punkt Pobrań Krwi

+48 (22) 490 45 31

Rehabilitacja kardiologiczna

Warszawa Mokotów

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działanie, które ma na celu ułatwienie procesu zdrowienia, poprawę wydolności  fizycznej i dobrostanu psychicznego.

Rehabilitacja kardiologiczna – dla kogo?

 • pacjenci z chorobą wieńcową
 • po ostrym zespole wieńcowym
 • po angioplastyce wieńcowej („balonikowanie”, stenty)
 • po zawale serca
 • pacjenci z nadciśnieniem tętniczym
 • niewydolność serca
 • po operacjach serca (by-passy, zastawki)
 • w profilaktyce chorób serca i naczyń

MEDIKAR

Zadzwoń do nas

 +48 (22) 880 91 37

 recepcja@medikar.pl

ul. Sielecka 22, Warszawa

Godziny otwarcia

Pn – Pt: 07:00–21:00
Sb: Zamknięte
Nd: Zamknięte

Kwalifikacja do rehabilitacji

 • Konsultacja kardiologa, zlecenie badań dodatkowych
 • EKG spoczynkowe
 • Echo serca-ocena kurczliwości mięśnia sercowego, pracy zastawek
 • Test wysiłkowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym- ocena wydolności fizycznej, kontroli objawów choroby na aktualnym leczeniu, reakcji ciśnienia i tętna na wysiłek, ew. arytmii.

W razie potrzeb lekarz zleca inne badania takie jak Holter ekg lub ciśnieniowy. Na podstawie wykonanych badań lekarz dobiera indywidualny program rehabilitacji kardiologicznej, ustala dalszy plan leczenia choroby serca. Model rehabilitacji zależy od stanu zdrowia pacjenta tj. przebytych chorób, tolerancji wysiłku fizycznego, ryzyka kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Program usprawniania:

 • Treningi wytrzymałościowe na rowerze stacjonarnym z monitorowaniem ekg, ciśnienia tętniczego
 • Trening oporowy
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe dobrane indywidualnie
 • Modyfikacja sesji treningowej według potrzeb

Modele ćwiczeń różnią się typami treningu (np. wytrzymałościowy ciągły lub interwałowy, oporowy), częstotliwością sesji treningowych, łącznym czasem trwania ćwiczeń i oczywiście ich intensywnością. Treningi odbywają się od poniedziałku do piątku, częstość zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Minimalna częstotliwość to trzy spotkania w tygodniu. Efekty treningów pacjent odczuwa średnio po minimum trzech tygodniach ćwiczeń czyli około 10 sesjach treningowych prowadzonych przez fizjoterapeutów.

Podczas zajęć w przychodni oprócz ćwiczeń na sali gimnastycznej prowadzona jest edukacja.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w Przychodni MEDIKAR

 • Mamy doświadczenie w prowadzeniu rehabilitacji kardiologicznej w ramach prewencji rentowej ZUS oraz KOS-zawał czyli kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego w ramach NFZ.
 • Realizujemy program kompleksowej hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej ambulatoryjnie (w przychodni) z możliwością kontynuacji nadzorowanych treningów w domu (po odpowiednim przeszkoleniu).
 • Posiadamy odpowiednie zaplecze sprzętowe i wyszkolony, doświadczony personel.

Rehabilitacja kardiologiczna – dowiedz się więcej

Cele rehabilitacji kardiologicznej:

 • poprawa jakości życia,
 • zmniejszenie ryzyka zaostrzeń choroby serca,
 • szansa na lepsze radzenie sobie z chorobą,
 • poprawa stanu ogólnego pacjenta poprzez:
 • zwiększenie aktywności fizycznej,
 • osiągnięcie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego, cholesterolu, glukozy,
 • zmniejszenie obwodu pasa i masy ciała,
 • hamowanie miażdżycy,
 • włączenie pacjenta w proces leczenia.

Co obejmuje rehabilitacja kardiologiczna?

Rehabilitacja kardiologiczna obejmuje:

 • ocenę stanu pacjenta,
 • optymalizację leczenia farmakologicznego,
 • ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji,
 • leczenie ruchem – stopniowany i kontrolowany wysiłek fizyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości pacjenta,
 • diagnostyka i zwalczanie czynników ryzyka chorób serca,
 • edukację prozdrowotną,
 • modyfikację stylu życia,
 • rehabilitację psychospołeczną – techniki radzenia sobie ze stresem, lękiem i obniżonym nastrojem, wynikającym z choroby serca, przystosowanie się do ograniczeń wynikających z choroby,
 • monitorowanie efektów rehabilitacji.

Stenty i rehabilitacja kardiologiczna po stentach

Problemy kardiologiczne należą do jednych z najczęściej występujących dolegliwości, które wymagają szybkiej interwencji ze względu na zagrożenie zdrowia i życia pacjentów. Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) to bardzo poważne schorzenie, które wiąże się z utrudnionym przepływem krwi bogatej w tlen do mięśnia sercowego, na skutek czego dochodzi do jego niedokrwienia. Trudność w dostarczeniu tlenu wynika z gromadzenia się blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych doprowadzających krew do tego organu. Stan ten może skutkować wystąpieniem zawału serca stanowiącego bezpośrednie zagrożenie życia chorego. Aby uniknąć nieodwracalnych zmian wynikających z niedokrwienia, pacjenci z chorobą wieńcową są poddawani zabiegowi założenia stentów, czyli protez naczyniowych mających formę metolowych lub plastikowych rurek w kształcie walca, które zwiększają drożność naczyń i usprawniają przepływ krwi z tlenem do mięśnia sercowego.  

Założenie stentów u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i po przebytym zawale jest w wielu przypadkach skuteczną formą leczenia (choć zależy od stopnia zaawansowania choroby), która powinna jednak zostać uzupełniona dedykowaną rehabilitacją kardiologiczną. Tryb życia oraz nawyki pacjentów po zabiegu istotnie wpływają na ryzyko wystąpienia kolejnych incydentów sercowych oraz rozwój choroby, dlatego chorzy wymagają wszechstronnej opieki, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Wielokierunkowe podejście pozwala na znaczące podniesienie jakości ich życia dzięki pomocy multidyscyplinarnego zespołu specjalistów, w tym kardiologa i stanowi niezwykle ważny element procesu powrotu do zdrowia oraz profilaktyki chorób serca.    

Rehabilitacja kardiologiczna po stentach – co obejmuje?

Procedura założenia stentów to tylko jeden z etapów mających na celu przywrócenie zdrowia pacjentom z przypadłościami ze strony układu sercowo-naczyniowego. Bardzo ważną rolę w minimalizowaniu prawdopodobieństwa kolejnych ataków serca oraz zaostrzaniu się schorzeń w tym zakresie pełni rehabilitacja kardiologiczna, której wszechstronność ma na celu osiągnięcie całkowitego dobrostanu pacjentów. Dzięki ogólnej ocenie stanu zdrowia chorych specjaliści w sposób spersonalizowany dobierają optymalną formę leczenia opierającą się na farmakoterapii oraz ćwiczeniach fizycznych.

Kluczową rolę w procesie rekonwalescencji po zabiegu założenia stentów pełni edukacja pacjenta, której główną ideą jest promowanie zdrowego stylu życia, który polega na przestrzeganiu zrównoważonej diety będącej istotnym czynnikiem hamowania rozwoju miażdżycy oraz podkreślaniu, jak ważna w redukcji ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest regularna aktywność fizyczna. Dzięki temu, że specjaliści w sposób indywidualny podchodzą do każdego pacjenta – jego wieku, stanu zdrowia i predyspozycji – opracowują spersonalizowany program rehabilitacji kardiologicznej po stentach, która ma zapewnić jak najlepsze rezultaty terapeutyczne. Jej istotnym elementem jest systematyczne monitorowanie postępów, które umożliwia manipulację planem ćwiczeń w taki sposób, aby opierał się na metodach i technikach dobranych do aktualnych potrzeb pacjenta. Z kolei kontrolowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz wsparcie psychospołeczne zapewniają dedykowaną pomoc w zakresie radzenia sobie z ograniczeniami, jakie wiążą się z tego rodzaju dolegliwościami oraz lepszym przystosowaniu się do życia z chorobą pod kątem psychicznym i społecznym.  

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem usług realizowanych w ramach oferty Kardiologia w MEDIKAR.

Formularz kontaktowy

Zostaw kontakt do siebie, a nasz specjalista oddzwoni, najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

Formularz kontaktowy