Rehabilitacja kardiologiczna

Warszawa Mokotów

NASZA PLACÓWKA SPECJALISTYCZA

Kardiologia

POWRÓT DO OFERT

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działanie, które ma na celu ułatwienie procesu zdrowienia, poprawę wydolności  fizycznej i dobrostanu psychicznego.

Rehabilitacja kardiologiczna – dla kogo?

 • pacjenci z chorobą wieńcową
 • po ostrym zespole wieńcowym
 • po angioplastyce wieńcowej („balonikowanie”, stenty)
 • po zawale serca
 • pacjenci z nadciśnieniem tętniczym
 • niewydolność serca
 • po operacjach serca (by-passy, zastawki)
 • w profilaktyce chorób serca i naczyń

Rehabilitacja kardiologiczna obejmuje:

 • ocenę stanu pacjenta,
 • optymalizację leczenia farmakologicznego,
 • ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji,
 • leczenie ruchem – stopniowany i kontrolowany wysiłek fizyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości pacjenta,
 • diagnostyka i zwalczanie czynników ryzyka chorób serca,
 • edukację prozdrowotną,
 • modyfikację stylu życia,
 • rehabilitację psychospołeczną – techniki radzenia sobie ze stresem, lękiem i obniżonym nastrojem, wynikającym z choroby serca, przystosowanie się do ograniczeń wynikających z choroby,
 • monitorowanie efektów rehabilitacji.

Cele rehabilitacji kardiologicznej:

 • poprawa jakości życia,
 • zmniejszenie ryzyka zaostrzeń choroby serca,
 • szansa na lepsze radzenie sobie z chorobą,
 • poprawa stanu ogólnego pacjenta poprzez:
 • zwiększenie aktywności fizycznej,
 • osiągnięcie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego, cholesterolu, glukozy,
 • zmniejszenie obwodu pasa i masy ciała,
 • hamowanie miażdżycy,
 • włączenie pacjenta w proces leczenia.

Kwalifikacja do rehabilitacji

 • Konsultacja kardiologa, zlecenie badań dodatkowych
 • EKG spoczynkowe
 • Echo serca-ocena kurczliwości mięśnia sercowego, pracy zastawek
 • Test wysiłkowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym- ocena wydolności fizycznej, kontroli objawów choroby na aktualnym leczeniu, reakcji ciśnienia i tętna na wysiłek, ew. arytmii.

W razie potrzeb lekarz zleca inne badania takie jak Holter ekg lub ciśnieniowy. Na podstawie wykonanych badań lekarz dobiera indywidualny program rehabilitacji kardiologicznej, ustala dalszy plan leczenia choroby serca. Model rehabilitacji zależy od stanu zdrowia pacjenta tj. przebytych chorób, tolerancji wysiłku fizycznego, ryzyka kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Program usprawniania:

 • Treningi wytrzymałościowe na rowerze stacjonarnym z monitorowaniem ekg, ciśnienia tętniczego
 • Trening oporowy
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe dobrane indywidualnie
 • Modyfikacja sesji treningowej według potrzeb

Modele ćwiczeń różnią się typami treningu (np. wytrzymałościowy ciągły lub interwałowy, oporowy), częstotliwością sesji treningowych, łącznym czasem trwania ćwiczeń i oczywiście ich intensywnością. Treningi odbywają się od poniedziałku do piątku, częstość zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Minimalna częstotliwość to trzy spotkania w tygodniu. Efekty treningów pacjent odczuwa średnio po minimum trzech tygodniach ćwiczeń czyli około 10 sesjach treningowych prowadzonych przez fizjoterapeutów.

Podczas zajęć w przychodni oprócz ćwiczeń na sali gimnastycznej prowadzona jest edukacja.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w Przychodni MEDIKAR

 • Mamy doświadczenie w prowadzeniu rehabilitacji kardiologicznej w ramach prewencji rentowej ZUS oraz KOS-zawał czyli kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego w ramach NFZ.
 • Realizujemy program kompleksowej hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej ambulatoryjnie (w przychodni) z możliwością kontynuacji nadzorowanych treningów w domu (po odpowiednim przeszkoleniu).
 • Posiadamy odpowiednie zaplecze sprzętowe i wyszkolony, doświadczony personel.

Rehabilitacja kardiologiczna ambulatoryjna:

 • Konsultacja Kardiologa x 2
 • EKG + echo serca + próba wysiłkowa x 1
 • Ćwiczenia na cykloergometrze 30 min x 10
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające 30 min x10
 • Ćwiczenia oddechowe 30 MIN x10
 • Ćwiczenia oporowe (z wykorzystanie piłek lub taśm Thera Band) 30 min x10
 • - 2000 zł
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

Rehabilitacja kardiologiczna domowa:

 • Warunkiem dopuszczenia do treningów monitorowanych telemetrycznie jest kwalifikacja lekarska po odbyciu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej
 • Rehabilitacja monitorowana telemedycznie w warunkach domowych z rejestracją ekg i kontaktem telefonicznym nadzorowana przez lekarza x10 + Nordic walking x 10
 • Konsultacja kardiologa 350 zł
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

NASZA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA

NASI SPECJALIŚCI

lek. Agata Skwarek-Szewczyk

reumatolog, specjalista chorób wewnętrznych

mgr Ewa Borowska

fizjoterapeuta

mgr Jonna Tkaczewska

fizjoterapeuta

zadzwoń zadzwoń
%

Podejście do pacjenta

Zabiegów rocznie

Specjalistów

Usług

Osób leczonych rocznie

nfz nfz nfz nfz nfz
Skip to content