Test wysiłkowy

Warszawa Mokotów

NASZA PLACÓWKA SPECJALISTYCZA

Kardiologia

POWRÓT DO OFERT

Test wysiłkowy

EKG wysiłkowe to standardowe badanie wykonywane pod nadzorem lekarza specjalisty z wykorzystaniem bieżni lub cykloergometru. Przed badaniem na klatce piersiowej pacjenta są przyczepione elektrody połączone z aparatem EKG, a na ramieniu zostaje założony aparat do pomiaru ciśnienia.  Celem badania jest analiza pracy serca podczas wzmożonego wysiłku fizycznego. Próba rozpoczyna się od małego wysiłku i z każdym kolejnym etapem poziom trudności wzrasta. W przypadku cykloergometru pacjent pedałuje w jednostajnym tempie pokonując coraz większe obciążenie.

Na test wysiłkowy pacjent zgłasza się z ekg spoczynkowym (jest możliwość wykonania badania na miejscu), po konsultacji z lekarzem (konsultacja ma na celu wykluczenie przeciwwskazań do przeprowadzenia badania).

Wskazania:

 • diagnostyka bólów w klatce piersiowej
 • ocena zaawansowania  choroby wieńcowej
 • ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
 • kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia)
 • kwalifikacja do rehabilitacji kardiologicznej
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca

Przeciwwskazania:

 • Świeży zawał serca (pierwsze 2-4 doby) lub objawy niestabilnej choroby wieńcowej  (nawracające bóle w klatce piersiowej w czasie  niewielkich wysiłków lub w spoczynku pomimo optymalnego leczenia farmakologicznego)
 • Nieopanowana arytmia serca, powodująca istotne objawy
 • Udokumentowane istotne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej we wcześniejszym badaniu koronarograficznym
 • Blok przedsionkowo komorowy III stopnia bez zabezpieczenia stymulatorem
 • Ciężkie wywołujące objawy zwężenie zastawki aortalnej
 • Niewyrównana objawowa niewydolność serca
 • Ostre rozwarstwienie aorty
 • Nadciśnienie tętnicze przed próbą (>200/110 mm Hg)
 • Świeżo przebyty udar lub niedokrwienie mózgu
 • Niezdolność do wykonania wysiłku wynikająca  z braku współpracy z pacjentem, lub niemożnością wykonania wysiłku z uwagi na bóle stawów, bóle kończyn dolnych w skutek ich niedokrwienia, niedowład kończyn po przebytym udarze, chorobę infekcyjną z gorączką w ostatnim czasie, anemię, przebyty niedawno zabieg operacyjny

CENNIK:

 • Test wysiłkowy ze skierowaniem - 190 zł
 • Test wysiłkowy z kwalifikacją na miejscu (bez wcześniejszego skierowania) - 250 zł
 • Konsultacja + EKG + test wysiłkowy - 380 zł
 • Konsultacja + EKG + echo serca + test wysiłkowy - (cena nie w pakiecie 590 zł) - 500 zł
 • Test wysiłkowy + kwalifikacja do testu - 250 zł
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

NASZA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA

NASI SPECJALIŚCI

lek. med. Magdalena Hass

specjalista rehabilitacji medycznej
kierownik przychodni Medikar

lek. Danuta Buczkowska

stomatolog,
specj. protetyki stomatologicznej

Magdalena Sulej

fizjoterapeuta

zadzwoń zadzwoń
%

Podejście do pacjenta

Zabiegów rocznie

Specjalistów

Usług

Osób leczonych rocznie

nfz nfz nfz nfz nfz
Skip to content