MEDIKAR
– Centrum Leczenia Narządu Ruchu

+48 (22) 880 91 37 +48 (22) 880 91 33 +48 (22) 880 90 01 recepcja@medikar.pl ul. Sielecka 22, Warszawa


MEDIKAR
– Mokotowskie Centrum Osteoporozy

+48 (22) 490 45 31 rejestracjamco@medikar.pl ul. Puławska 120/124, Warszawa


Stomatologia

+ 48 (22) 428 13 54


Punkt Pobrań Krwi

+48 (22) 490 45 31

Terapia integracji sensorycznej - terapia SI

Warszawa Mokotów

Terapia SI

Regularna terapia SI w naszej placówce jest w stanie zapewnić ogromne postępy rozwojowe na różnych płaszczyznach, gwarantując lepszą jakość życia zarówno małym pacjentom, jak i ich rodzicom.

Człowiek od urodzenia odbiera bodźce płynące ze środowiska. Pozwalają mu one poznać otaczające go środowisko, a także samego siebie. Aby w pełni doświadczyć otaczającego świata, dziecko wykorzystuje wszystkie zmysły – wzrok, słuch, węch, dotyk i smak. Prawidłowo współpracujące zmysły pozwalają sprawnie organizować reakcje. Kiedy jednak zmysły zawodzą – odbierają nieprawidłową lub niepełną informację ze zmysłów, nasz świat przestaje być zorganizowany i uporządkowany. Dziecko poszukuje brakujących informacji, bodźców i wrażeń, aby uzyskać równowagę. Integracja sensoryczna to termin, który został użyty do opisania procesów w mózgu podczas przetwarzania, integracji i organizacji informacji sensorycznych pochodzących z ciała i otoczenia.

Zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej mogą objawiać się w różny sposób, dlatego warto skonsultować swoje obserwacje z Terapeutą Integracji Sensorycznej. W Medikar  profesjonalni terapeuci dzięki specjalistycznej wiedzy oraz doświadczeniu potrafią zaprojektować zajęcia w taki sposób, aby zadbać o doświadczenia sensoryczne dedykowane indywidualnym potrzebom dziecka.

MEDIKAR

Zadzwoń do nas

 +48 (22) 245 04 40

 recepcja@medikar.pl

ul. Sielecka 22, Warszawa

Godziny otwarcia

Pn – Pt: 07:00–21:00
Sb: Zamknięte
Nd: Zamknięte

terapia SI Warszawa

Czym jest terapia integracji sensorycznej?

Integracja sensoryczna to terapia niedyrektywna prowadzona w formie zabawy. W jej trakcie dziecko ma możliwość podejmowania decyzji, kreowania zabawy, a także otrzymuje wszystkie niezbędne bodźce, które pozwalają prawidłowo zorganizować Ośrodkowy Układ Nerwowy. Umożliwia to dziecku prawidłową adaptację do zmieniającego się środowiska. Terapia obejmuje ekspozycję na bodźce sensoryczne, terapię ruchową, pracę nad równowagą, starannie zaprojektowaną i dostosowaną aktywność fizyczną oraz przystosowanie do środowiska. Jej celem jest poprawa integracji informacji sensorycznych u dzieci poprzez wykorzystanie zajęć bogatych w różne czynniki sensoryczne, aby mogły lepiej zaadaptować się do bodźców zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych (pochodzących z organizmu) oraz prawidłowo na nie reagować.

Terapia integracji sensorycznej – więcej informacji

Na czym polega terapia SI?

Terapia integracji sensorycznej rozpoczyna się od oceny dziecka przez specjalistę. Następnie terapeuta planuje i przeprowadza program, który obejmuje działania stymulujące reakcje sensoryczne dziecka, w tym te związane z równowagą i ruchem fizycznym. Tego typu terapia stanowi część szerszych programów, które obejmują również terapię komunikacyjną, behawioralną i edukacyjną. Podczas zajęć dziecko zaczyna dostosowywać swoją nadreaktywność do poszczególnych bodźców, często zapominając o uczuciu dyskomfortu. Terapia integracji sensorycznej wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, poprawiając zdolność do przystosowania się, co ostatecznie skutkuje zachowaniami adaptacyjnymi oraz lepszymi umiejętnościami na różnych płaszczyznach.

Praca terapeutów skupia się na pomocy w poprawie przetwarzania bodźców sensorycznych za pomocą różnych narzędzi terapeutycznych, co ma na celu:

 • pobudzanie zmysłów poprzez bodźce sensoryczne,
 • wspomaganie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do ruchu ciała,
 • rozwijanie nowych zachowań i reakcji adaptacyjnych,
 • pracę nad komunikacją i rozwojem emocjonalnym oraz społecznym.

Narzędzia terapeutyczne podczas zajęć mogą mieć charakter fizyczny (trampoliny, piłki do skakania) lub mentalny (uczestnictwo we wspólnych zabawach, wyzwania związane z rozwojem umiejętności). Podczas terapii integracji sensorycznej w dzieci uczą się rozumieć i porządkować informacje sensoryczne.

Do czego służy terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej ma na celu pomóc dzieciom w nauce korzystania ze wszystkich zmysłów – czyli dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu oraz zwalczanie trudnych zachowań, które mogą być związane z problemami w przetwarzaniu informacji sensorycznych. Terapia integracji sensorycznej może skutecznie pomóc w przypadku wielu przypadłości i zaburzeń związanych z układem nerwowym.

Terapia SI – kiedy jest wskazana?

Terapia integracji sensorycznej jest przeznaczona dla osób, które mają problemy z przetwarzaniem sensorycznym lub trudności ze zrozumieniem bodźców sensorycznych. Jest wskazana szczególnie w przypadku dzieci z autyzmem, które wykazują zaburzoną percepcję sensoryczną, nadwrażliwość na bodźce środowiskowe objawiające się nadmierną reakcją (fascynacją, lękiem) oraz dyskomfortem w odpowiedzi na różne czynniki. Kandydatami do tego typu terapii są także dzieci prezentujące problemy emocjonalne, nadpobudliwość ruchową, upośledzenie umysłowe, opóźniony rozwój mowy, dysleksję i afazję, a także dzieci z ADHD i zespołem Aspergera.

Najczęściej trudności w zakresie integracji sensorycznej można zauważyć u dzieci, które:

 • poszukują lub unikają niektórych wrażeń zmysłowych,
 • negatywnie reagują na bodźce dotykowe,
 • problemy sensoryczne powodują u nich ogromny stres każdego dnia (duże trudności z kąpielą, ubieraniem się, brudzeniem rąk i stóp),
 • mają trudności z zapamiętywaniem, utrzymaniem skupienia i uwagi, łatwo się rozpraszają,
 • mają trudności z koordynacją ruchową – ich ruchy są niezgrabne, mają trudności z zaplanowaniem i wykonaniem czynności ruchowej, pojawiają się problemy z zakresu motoryki małej, np. z rysowaniem czy pisaniem, dziecko nie odróżnia prawej i lewej strony,
 • mają wysoką nietolerancję na niektóre pokarmy, na przykład ze względu na ich teksturę, preferują wąski zakres ulubionych produktów
 • mają opóźniony rozwój mowy,
 • mają nadmierny lub zbyt niski poziom aktywności ruchowej,
 • nie lubią zabaw sportowych, mają problem z łapaniem piłek, staniem na jednej nodze,
 • wykazują nadmierną wrażliwość na niektóre dźwięki,
 • wykazują skłonność do upadków,
 • wykazują brak świadomości pozycji ciała w przestrzeni, mają dziwną postawę,
 • wykazują trudności z zachowaniem, np. reakcje nieadekwatne do sytuacji.

Zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej mogą objawiać się w różny sposób. Dlatego warto skonsultować swoje obserwacje z Terapeutą Integracji Sensorycznej.

Jaka jest idea terapii integracji sensorycznej dzieci z autyzmem?

Dzieci z autyzmem przejawiają zaburzenie przetwarzania sensorycznego, które powodują trudności wpływające na zachowanie i umiejętności życiowe. W rezultacie mogą być nadwrażliwe na bodźce z otoczenia, takie jak głośna muzyka, które powodują u nich lęk lub duży dyskomfort. Ponadto dzieci z zaburzeniem przetwarzania sensorycznego często wykazują trudności z motoryką, równowagą i koordynacją wzrokowo-ruchową oraz połączeniem informacji sensorycznych, które są dostarczane podczas różnego rodzaju czynności. Ideą terapii integracji sensorycznej jest wykorzystanie aktywności fizycznej i specjalistycznych ćwiczeń, aby pomóc w nauce ich efektywnej interpretacji i wykorzystaniu w życiu.

Oczekiwane efekty terapii SI:

 • poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i komunikacyjnego,
 • lepsze zdolności poznawcze, lepsza koncentracja oraz zdolności do nauki,
 • lepsza świadomość siebie i swojego ciała,
 • poprawa umiejętności sprawnościowych,
 • poprawa i rozwój funkcji motorycznych oraz koordynacji ruchowej.

To, jakie rezultaty przyniesie terapia integracji sensorycznej, zależy od wielu czynników, takich jak poziom trudności z przetwarzaniem informacji, komunikacją i kontrolowaniem emocji, a także od wczesnego rozpoczęcia terapii. Istotne w tej kwestii jest dostosowanie terapii i jej celu do indywidualnych potrzeb dziecka. Terapia integracji sensorycznej może znacznie pomóc w lepszej jakości życia zarówno dzieci, jak i ich rodziców i opiekunów. Wskazuje się, że największe korzyści z zajęć mogą odnieść niemowlęta i małe dzieci, u których terapia może poprawić różne aspekty życia, takie jak rozwój emocjonalny i ruchowy. W przypadku dzieci w wieku szkolnym terapia SI pomaga w lepszej organizacji, samodzielności i koncentracji, poprawie zdolności uczenia się, skutkuje także lepszymi umiejętnościami społecznymi, behawioralnymi i motorycznymi.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem usług realizowanych w ramach oferty Rehabilitacja ruchowa dzieci w MEDIKAR.

Formularz kontaktowy

Zostaw kontakt do siebie, a nasz specjalista oddzwoni, najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

Formularz kontaktowy