Metoda PNF

Warszawa Mokotów

NASZA PLACÓWKA SPECJALISTYCZA

Terapia indywidualna

POWRÓT DO OFERT

Metoda PNF

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu)  jest jedną z metod kinezyterapeutycznych, która opiera się na neurofizjologicznych wzorcach wykonywania czynności ruchowych, jak i ich rozwoju w trakcie życia człowieka. Koncepcję PNF ze względu na szerokie możliwości zastosowania, wykorzystuję się nie tylko do pracy z pacjentami neurologicznymi, ale również z powodzeniem stosuję się ją w ortopedii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy, skoliozach czy pediatrii. Jest najczęściej stosowaną metodą przez specjalistów rehabilitacji mięśni, stawów i innych elementów układu ruchu w celu usprawnienia i poprawy zdrowia pacjenta.

Metoda została opracowana przez fizjoterapeutkę Maggie Knott wraz z neurologiem Hermanem Kabata w Stanach Zjednoczonych w 1946 r. Filozofia koncepcji mówi o funkcjonalności terapii, czyli przeprowadzenia jej w oparciu o potrzeby, problemy funkcjonalne zgłaszane przez pacjentów.

Jakie są cele PNF?

Celem głównym PNF jest nauka prawidłowego poruszania się, korekcji ewentualnych zaburzeń występujących w tym zakresie oraz odtworzenie utraconych funkcji ruchowych. Badanie i terapia stanowią integralną całość. Terapeuta realizując cele obrane w terapii opiera się na potencjale nieuszkodzonych bądź najsprawniejszych sfer ruchowych i dzięki nim uzyskuje aktywność motoryczną w uszkodzonych lub słabszych obszarach narządu ruchu, wykorzystując mechanizm irradiacji (przeniesienia pobudzenia). Ważnym aspektem metody jest kontrola motoryczna. Zwraca się uwagę na interakcję między stabilnością i mobilnością ciała ze szczególnym uwzględnieniem w warunkach grawitacji pracy ekscentrycznej mięśni. Bazując na budowie anatomicznej człowieka metoda PNF wykorzystuję przebiegające trójpłaszczyznowo, naturalne ruchy, które przypominają aktywności dnia codziennego. Ze względu na swój ruch przebiegający wzdłuż skośnych osi ruchu możliwe jest zaktywizowanie największej liczby mięśni należących do jednego łańcucha mięśniowego.

W metodzie PNF są wykorzystywane następujące techniki:

 • przeciwbólowe
 • stabilizujące
 • rozluźniające
 • poprawiające koordynację
 • mobilizujące

Metoda PNF – kiedy jest stosowana?

Metoda PNF pozwala na leczenie takich dolegliwości jak:

 • udary niedokrwienne oraz krwotoczne mózgu
 • wszelkie choroby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi
 • wszelkie choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu
 • zaburzenia prawidłowej postawy
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • choroba Parkinsona
 • choroby mięśni szkieletowych
 • złamania tkanki kostnej
 • uszkodzenie mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych
 • bóle kręgosłupa.

CENNIK:

 • Terapia indywidualna z zastosowaniem technik manualnych w oparciu o metody kinezyterapeutyczne 30 min - 120 zł
 • Terapia indywidualna z zastosowaniem technik manualnych w oparciu o metody kinezyterapeutyczne 60 min - 180 zł
 • Terapia indywidualna z zastosowaniem metody craniosakralnej- 45 min - 150 zł
 • Terapia indywidualna przy dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych- 30 min - 150 zł
 • Konsultacja funkcjonalna (instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania, profilaktyka zachowań prozdrowotnych w schorzeniach narządu ruchu) 30 min - 120 zł
 • Kinesiotaping (jako oddzielna terapia- po wcześniejszej konsultacji funkcjonalnej lub terapii indywidualnej) - 30 zł
 • Kinesiotaping (jako dodatek do terapii) - 10 zł
 • Ćwiczenia na przyrządach 15 min - 30 zł
 • Ćwiczenia w odciążeniu 15 min - 30 zł
 • Wyciągi lecznicze 15 min - 20 zł
 • Terapia zajęciowa (indywidualna) 60 - 70 zł
 • Ćwiczenia Zdrowy Kręgosłup 55 min - 40 zł
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.

NASZA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA

NASI SPECJALIŚCI

lek. Elżbieta Łasińska

lekarz rehabilitacji medycznej

Aleksandra Galińska

elektroradiolog

zadzwoń zadzwoń
%

Podejście do pacjenta

Zabiegów rocznie

Specjalistów

Usług

Osób leczonych rocznie

nfz nfz nfz nfz nfz
Skip to content