Metoda NDT-Bobath

Warszawa Mokotów

NASZA PLACÓWKA SPECJALISTYCZA

Rehabilitacja ruchowa dzieci

POWRÓT DO OFERT

Ćwiczenia indywidualne według metod neurofizjologicznych – BOBATH

Metoda NDT-Bobath jest jedną z najbardziej znanych koncepcji rehabilitacji dzieci i dorosłych na świecie. W Polsce stosuje się ją z dużym powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i starszych dzieci z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia rozwojowe. Terapia metodą NDT-Bobath bazuje na wiedzy z zakresu neurofizjologii i znajomości prawidłowego rozwoju dziecka. Opiera się na stwierdzeniu, że rozwój dziecka z dysfunkcją centralnego układu nerwowego przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy. Dziecko z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym ma odmienne odczucia czuciowo-ruchowe, dlatego nieprawidłowo interpretuje swoje ciało, nieprawidłowe są także jego ruchy.

Metoda NDT Bobath – jakie są zasady terapii?

Głównym założeniem tej metody jest  pomoc we wszechstronnym rozwoju dziecka i ułatwienie mu wykonywania podstawowych czynności życiowych, na które pozwolą obecne uszkodzenia układu nerwowego lub dysfunkcje narządu ruchu.

Główne zasady terapii metodą NDT Bobath obejmują:

  • normalizację napięcia mięśniowego (obniżanie podwyższonego lub zwiększanie obniżonego) przez zastosowanie różnych technik;
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów;
  • wyzwalanie prawidłowych wzorców ruchowych poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kontroli takich jak m.in. głowa, obręcz barkowa lub obręcz biodrowa;
  • wykorzystanie zdobytych umiejętności w życiu codziennym;
  • rozpoczęcie terapii jak najwcześniej, gdy zauważalne są pierwsze nieprawidłowości w rozwoju niemowlęcia;
  • zapobieganie deformacjom w stawach, dążenie do liniowości w ustawieniu całego ciała i poszczególnych jego odcinków.

Jaki jest cel terapii?

Głównym celem terapii jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju, tak aby, pomimo występujących dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, mogło uzyskać niezależność w życiu. Bazując na koncepcji plastyczności mózgu metoda NDT – Bobath koncentruje się na zaburzeniach napięcia mięśniowego. Niewłaściwe rozłożenie napięcia powoduje powstawanie nieprawidłowych wzorców ruchowych. Praca z całym ciałem dziecka, dostarczanie doznań czuciowych i ruchowych normalizuje napięcie. Metoda wzmacnia aktywny ruch małego dziecka, dzięki czemu nie wywołuje bólu i reakcji negatywnych małego pacjenta. NDT – Bobath daje duże możliwości zindywidualizowania podejścia do dziecka oraz zaangażowania rodzica / opiekuna w proces rehabilitacji. Rodzic  może kontynuować ćwiczenia włączając je w  rozkład dnia dziecka, może wspierać rehabilitację poprzez poprawne wykonywanie czynności pielęgnacyjnych naturalnie utrwalając prawidłowe wzorce ruchowe.

CENNIK:

  • Terapia indywidualna według metod neurofizjologicznych dla dzieci- 40 min - 130 zł
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie ogólnej informacji.
zadzwoń zadzwoń
%

Podejście do pacjenta

Zabiegów rocznie

Specjalistów

Usług

Osób leczonych rocznie

nfz nfz nfz nfz nfz
Skip to content