Project Description

 

Jestem psychologiem, posiadam także uprawnienia pedagogiczne. Na co dzień pracuję z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami wieku rozwojowego.

Pierwsze doświadczenie w tym zakresie zdobywałam odbywając liczne staże i wolontariat, m.in. w Fundacji na Rzecz Osób z zespołem Downa, przedszkolu terapeutycznym pracującym metodą Dobrego Startu z dziećmi z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną, poradni psychologicznej dla dorosłych oraz na oddziale pediatrii i żywienia Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Swoją przygodę jako samodzielny terapeuta rozpoczęłam kilka lat temu pracując w przedszkolu integracyjnym z dziećmi z autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową oraz zespołem Downa. Od dwóch lat pracuję jako psycholog w ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Prowadzę zajęcia z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz rzadkimi zespołami genetycznymi, w tym niewidomymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz głębokim. Dodatkowo pracuję jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Nieustannie doskonalę swoje umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii zaburzeń rozwojowych, a także wprowadzania i rozwijania komunikacji alternatywnej u osób niemówiących. Ukończyłam wiele szkoleń i superwizji, głównie w zakresie wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) oraz stymulacji rozwoju dzieci z wieloraką, głęboką niepełnosprawnością, m.in. pod okiem najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, takich jak dr Magdalena Grycman, Jacek Kielin i Monika Jerzyk. Posiadam wiedzę i praktykę dotyczącą narzędzi stosowanych w AAC, zarówno tych niskiej, jak i wysokiej technologii. Odbyłam również kursy z zakresu: terapii ręki, autyzmu i zespołu Aspergera, seksualności osób niepełnosprawnych, wspierania osób przewlekle chorych posiadających gastrostomię, muzykoterapii oraz pracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. W tej chwili doskonalę swoje umiejętności terapeutyczne w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach należącym do International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes.

W swojej pracy kieruję się głównie zasadami nurtu niedyrektywnego oraz podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu. W moim gabinecie zazwyczaj króluje styl responsywny i oczywiście zabawa. Uważam, że takie podejście pozwala stworzyć atmosferę sprzyjającą nawiązaniu pełnej zaufania relacji.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję. To od nich uczę się najwięcej. Wyznaję zasadę, że każde dziecko, bez względu na wiek, umiejętności i sposób komunikowania się ma nam ważną historię do opowiedzenia.

Zapraszam do siebie wszystkie dzieci, te malutkie i te większe oraz rodziców, których niepokoi rozwój swojej pociechy. W klinice Medikar zajmuję się diagnozą rozwoju poznawczego oraz społeczno-emocjonalnego dziecka, wczesną interwencją terapeutyczną oraz terapią psychologiczną, a także poradnictwem w zakresie stymulacji rozwoju, wychowania i edukacji.

Poza pracą zawodową interesuję się także kryminologią oraz psychologią penitencjarną. Uwielbiam zwierzęta, w związku z czym każdą wolną chwilę spędzam z moim psem, nierzadko także z jego czworonożnymi przyjaciółmi :)