MEDIKAR
– Centrum Leczenia Narządu Ruchu

+48 (22) 880 91 37 +48 (22) 880 91 33 +48 (22) 880 90 01 recepcja@medikar.pl ul. Sielecka 22, Warszawa


MEDIKAR
– Mokotowskie Centrum Osteoporozy

+48 (22) 490 45 31 rejestracjamco@medikar.pl ul. Puławska 120/124, Warszawa


Stomatologia

+ 48 (22) 428 13 54


Punkt Pobrań Krwi

+48 (22) 490 45 31

Aktualności

Uszkodzenia krążka międzykręgowego – jakie są przyczyny i następstwa?

Uszkodzenia krążka międzykręgowego mają miejsce z powodu całej gamy czynników. Spośród różnych indywidualnych możliwości prowadzących do przeciążenia i uszkodzenia w obrębie struktur kręgosłupa, w praktyce najczęściej możemy zaobserwować dwa mechanizmy. Droga nagłego urazu, jest to uszkodzenie tkanek pierścienia włóknistego krążka pod wpływem zadziałania gwałtownego, silnego jednorazowego bodźca na uprzednio zupełnie zdrowy krążek. Droga przewlekłych przeciążeń, gdy ostateczne uszkodzenie tkanek pierścienia włóknistego jest poprzedzone wieloletnim stopniowym procesem zwyrodnieniowym dysku.

Gdzie najczęściej dochodzi do uszkodzenia krążków międzykręgowych?

Jak wiadomo do najczęstszych uszkodzeń krążków międzykręgowych dochodzi w dolnej okolicy szyjnej i lędźwiowej, czyli w miejscach połączenia dużej ruchomości kręgosłupa z bardziej stabilizowanym odcinkiem. Zwiększona ruchomość kręgów w tych odcinkach naraża krążki międzykręgowe na działanie większych naprężeń i nacisków. W ciągu życia krążek międzykręgowy ulega odwodnieniu co powoduje jego obniżenie i mniejszą plastyczność. Słabe mięśnie, niestabilność więzadłowa oraz niedostateczna ilość ruchu przyśpieszają procesy zwyrodnieniowe krążka, przez co ulega większemu odkształceniu i jest mniej odporny na zgniatanie. Badania radiologiczne potwierdzają zwiększone horyzontalne przemieszczenia kręgów w przypadku zwyrodnienia krążka międzykręgowego. W wyniku tego pierścień włóknisty narażony jest na większe obciążenia. W przypadku działania dużych sił osiowych dochodzi do uszkodzenia płytek krańcowych i trzonów kręgów. Natomiast działanie sił nieosiowych prowadzi do powstania wypukliny krążka bądź do wypadnięcia jądra miażdżystego, co powoduje ucisk na wrażliwe struktury znajdujące się w kanale kręgowym. O przedwczesnym wystąpieniu zmian zwyrodnieniowych i następczym uszkodzeniu krążków międzykręgowych decydują najprawdopodobniej uwarunkowania genetyczne. Uszkodzenie to stanowi następstwo zużywania tkanek i prawdopodobnie odgrywa tutaj pewną rolę wrodzona predyspozycja organizmu.

Jakie są następstwa?

Następstwem wypadnięcia jądra miażdżystego jest jego styczność z oponą twardą i korzeniami nerwowymi. W przypadku rozległego uszkodzenia tylnej części pierścienia włóknistego i masywnego przemieszczenia się jądra miażdżystego, może ono znacznie zwęzić światło kanału kręgowego. Jeśli kanał kręgowy jest wąski, już niewielkie tyłoprzemieszczenie jądra może dać poważne objawy neurologiczne. W przypadku ucisku na korzenie dochodzi do ich naciągnięcia lub uciśnięcia co manifestuje się odpowiednimi objawami.

Bardzo niekorzystnym a zarazem istotnym zjawiskiem jest „przyklejenie” się korzenia do przepukliny jądra miażdżystego. Powstałe zrosty wiążą na stałe korzeń z przepukliną, która najczęściej ulega zmniejszeniu do rozmiarów nieszkodliwych. Jednak czasami jej zawartość może ulec zwapnieniu. Pod wpływem drażnienia i ucisku korzeń ulega obrzękowi, a w późniejszym czasie ulega zwłóknieniu i częściowo zwyrodnieniu pęczków nerwowych.

Zaburzenia stosunków w stawach międzykręgowych jest jednym z najważniejszych wtórnych następstw uszkodzenia krążka międzykręgowego. Zaburzeniu ulega nie tylko mechanika stawu międzytrzonowego, ale dochodzi do przesunięcia osi ruchu ku tyłowi, przyspieszonego zużycia stawów międzykręgowych, powodując wtórne zmiany zwyrodnieniowych.

Uszkodzenie krążka międzykręgowego – objawy

Uszkodzenie krążka międzykręgowego daje zasadniczo 4 rodzaje bólów krzyża:

  • Ból więzadłowy – Ból ten jest trudny do zlokalizowania, trwa nieprzerwanie o różnym natężeniu. Typowy dla procesów zwyrodnieniowych jądra miażdżystego i związanego z tym przeciążenia tylnych więzadeł kręgosłupa.
  • Ból promieniujący do skóry okolicy krzyża – Typowy dla podrażnionych korzeni nerwowych przez wypychane jądro miażdżyste. Oprócz tego mogą występować bóle w okolicy talerzy kości biodrowych.
  • Ból nagły o dużym natężeniu – Unieruchamiający chorego, trwający od kilku sekund do kilku dni. Przyczyną tego bólu jest zaklinowanie się uszkodzonego jądra między tylnymi krawędziami trzonów kręgowych i ucisk na struktury nerwowe.
  • Ból w późniejszych stadiach choroby krążka międzykręgowego, kiedy w stawach kręgowych dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających. Bóle są łatwe do zlokalizowania i nasilają się pod wpływem ruchów.

Kurcz mięśni grzbietu towarzyszy wszystkim zespołom bólów krzyża. Ma on znaczenie ochronne – odruchowe unieruchomienie odcinka będącego siedliskiem bólu. Najbardziej bolesne i ograniczone są ruchy zginania i prostowania kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Ruchy te połączone są ze zmianami ciśnienia w obrębie krążka międzykręgowego, tym samym powodując mniejsze lub większe uwypuklenie się jądra miażdżystego do kanału kręgowego.

W większości uszkodzeń krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym towarzyszą objawy ze stron kończyn dolnych, którymi są: ból, zaburzenia czucia, odchylenia w zakresie ruchomości, czasami osłabienie mięśni, a nawet zaniki mięśniowe. Drażnieniu korzeni towarzyszą z reguły zaburzenia czucia w odpowiednim obszarze skóry. Napięciu korzenia, dającemu ból, często towarzyszą zaburzenia czucia proporcjonalne do siły działającego urazu. Z chwila powstania w nerwie zwłóknień utrata czucia staje się nieodwracalna. Zaburzenia mogą także dotyczyć czucia proprioceptywnego. Lekkiego stopnia osłabienie siły mięśniowej oraz zaniki mięśniowe występują w przebiegu długotrwałego drażnienia korzenia. W poważniejszych przypadkach dochodzi do dużego stopnia zaników mięśniowych oraz niedowładów.

Jeżeli dojdzie do uciśnięcia kilku korzeni rdzeniowych wskutek wypadnięcia jednego lub kilku jąder miażdżystych, przejawia się to gwałtownym wystąpieniem ubytkowych objawów neurologicznych. Całkowite środkowe wypadnięcie jądra miażdżystego może spowodować uciśnięcie wszystkich włókien ogona końskiego, powodując wystąpienie zespołu ogona końskiego z dysfunkcją zwieraczy pęcherza moczowego i odbytu. Dodatkowo dochodzi do zniesienia czucia okolicy krocza w obrębie tzw. spodni jeździeckich. Jest to typowe zaburzenie czucia związane z uszkodzeniem korzeni rdzeniowych okolicy krzyżowej.

Formularz kontaktowy

Zostaw kontakt do siebie, a nasz specjalista oddzwoni, najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

Formularz kontaktowy