Holter EKGHolter EKG jest badaniem umożliwiającym ciągłe monitorowanie rytmu i częstości pracy serca podczas codziennej aktywności. Pacjent przystępujący do badania musi pamiętać, aby w miejscu planowanego umiejscowienia elektrod usunąć zbędne owłosienie oraz nie natłuszczać skóry balsamami lub olejkami. Zestaw do pomiaru składa się z rejestratora oraz elektrod przymocowanych do ciała pacjenta. Pacjent przez cały okres trwania badania ma zakaz kąpieli. Po zakończeniu pacjent musi wrócić do placówki w celu oddania rejestratora oraz zdjęciu elektrod. Wyniki badania są analizowane przez lekarza specjalistę.

 

Wskazania do badania :

  • zaburzenia rytmu serca, w tym związane z przyspieszonym lub zwolnionym rytmem serca
  • choroba niedokrwienna serca
  • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności – potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn kardiologicznych.