Male physiotherapist massaging woman's back in the medical office

Rehabilitację poprzedza przeprowadzenie diagnozy narządu ruchu i zaplanowanie terapii poprzez określenie najważniejszych celów usprawniania. Terapia wykorzystuje ruch jako środek leczniczy – jej celem jest przywrócenie utraconej funkcji ruchowej bądź niwelowanie bólu.

Rehabilitacja przyczynia się do:

  • poprawy funkcji ruchowych
  • reedukacji postawy ciała
  • normalizacji napięcia mięśniowego
  • zwiększenia wytrzymałości i siły mięśniowej
  • tworzenia prawidłowych wzorców ruchowych

Medikar oferuje szeroki zakres usług w zakresie rehabilitacji ruchowej :