Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa

Głównym celem kompleksowej terapii przeciwobrzękowej jest poprawa jakości życia pacjenta, którą można osiągnąć poprzez redukcję obrzęku, zmniejszenie zwłóknienia tkanek oraz poprawę zakresu ruchomości stawów.

Terapia składa się z dwóch faz:

FAZA I (intensywna) w tej fazie najważniejsza jest maksymalna redukcja obrzęku. W tym celu stosuje się manualny drenaż limfatyczny, kompresjoterapię oraz presoterapię. Czas jej trwania jest zależny od stopnia zaawansowania obrzęku.

FAZA II (utrwalająco- optymalizująca) celem jest utrwalenie i utrzymanie efektów, które uzyskano w fazie I za pomocą m.in. kompresjoterapii (terapia przy użyciu elastycznych materiałów uciskowych). Ze względu na przewlekły charakter obrzęku limfatycznego ta faza trwa przez całe życie.

Elementami kompleksowej terapii przeciwobrzękowej to: manualny drenaż limfatyczny (MDL), presoterapia, kompresjoterapia.

 

 

Wskazania do terapii Przeciwwskazania do terapii

obrzęk limfatyczny oraz zastoje żylne

każdy ostry stan zapalny

profilaktyka przeciwobrzękowa u osób leczonych z powodu nowotworów

ostre zakrzepowe zapalenie żył (wliczając okres 2-4 tygodni po wyleczeniu)

obrzęk pourazowy

zakrzepica żył głębokich

obrzęk lipidowy

znaczna niewydolność serca

obrzęk cykliczno- idiopatyczny

zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego

niewydolność żylna

zespół nerczycowy i inne stany niedoboru białka w organizmie

okres po zabiegach chirurgicznych

niejasne przyczyny obrzęku

okres po długotrwałym unieruchomieniu