Mother massaging her little baby girl, shallow focus

Wysoko wykwalifikowana kadra fizjoterapeutów zapewnia profesjonalną opiekę zarówno niemowlętom jak i starszym dzieciom.  Nasz zespół specjalizuje się w terapii dzieci dotkniętych zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi. Stosowane przez naszych terapeutów, uznana na świecie metoda ćwiczeń neurofizjologicznych – NDT – Bobath, z powodzeniem stosowana jest przy wspieraniu rozwoju dzieci z grupy ryzyka.

Wczesna diagnoza i rozpoczęcie terapii pozwala na:

  • hamowanie nieprawidłowych odruchów, zakodowanych
    w mózgu dziecka, powstałych na skutek działania niewłaściwych czynników okołoporodowych,
  • normalizację napięcia mięśni poprzez obniżanie wzmożonego lub podwyższanie obniżonego napięcia mięśniowego,
  • wyzwalanie u dziecka ruchów w formie najbardziej zbliżonej do prawidłowych,
  • wykorzystanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach

 

Proponujemy:

  • Handling ( instruktaż pielęgnacji niemowląt) (czytaj więcej)
  • Ćwiczenia indywidualne według metod neurofizjologicznych (czytaj więcej)